LƯỢC GIẢI (Nguồn gốc)

21 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 40671)
LƯỢC GIẢI (Nguồn gốc)

Bốn điều ân Đức Thầy rút nơi phẩm “Báo Tứ Ân” trong Kinh “Tâm Địa Quán Đại thừa Bồ Tát Đạo”:“Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ”.Và cũng nối theo sự truyền giáo của Đức Phật Thầy trước kia:

                   Loài cầm thú còn hay biết ổ,

                    Huống chi người nỡ bỏ tứ ân”.

          Ngày nay Đức Thầy dạy:“Muốn làm tròn Nhân Đạo phải giữ vẹn tứ ân…”. Đó là phần ân nợ (nợ do mình thọ ơn).

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn