CHÁNH VĂN(Từ câu 1 đến câu 8)

21 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 43414)
CHÁNH VĂN(Từ câu 1 đến câu 8)

1.-“Hạ nguơn nay đã hết đời,

         

           Phong ba biến chuyển đổi dời gia cang.

                   Năm Mèo Kỹ-Mão rõ ràng, 

      4.- Khắp trong trần hạ nhộn nhàng xiết chi.

                   Ngồi buồn Điên tỏ một khi,

            Bá gia khổ-não vậy thì từ đây.

                   Cơ trời thế cuộc đổi xây,

          8.- Điên mới theo Thầy xuống chốn phàm-gian”.

 

LƯỢC GIẢI (Từ câu 1 đến câu 8)

          -Tám câu giảng trên ý nói giai đoạn cùng cuối của đời Hạ ngươn, cuộc thế chuyển xoay, lòng người thay đổi, khiến thế giới sắp xảy ra cảnh chiến tranh loạn lạc. Đến như nền cương thường Đạo lý của nước nhà cũng bị đảo lộn bởi ngọn gió văn vật Âu Tây thổi mạnh vào xứ sở. Đức Thầy nhận thấy những trạng huống đau thương, tang tóc tràn lan khắp nẻo mà cả vạn dân từ đây phải gánh chịu, nên Ngài gấp rút theo Thầy tùy phương hóa độ.

                   “Khắp trong bá tánh kề cảnh khổ,

                    Đạo đức hiền lành kiến Tiên bang”.

                                                (Lộ Chút Cơ Huyền)

CHÚ THÍCH

          HẠ NGƯƠN: (Xem Chú thích đoạn 5 bài Sứ Mạng).

          PHONG BA: Gió và sóng. Ý chỉ cơn lộn xộn, xáo xào, chiến tranh tai biến.

          “Thuở trời đất nổi cơn gió bụi”.(Chinh phụ ngâm)

            Đức Thầy có câu:

                   “Trải một lúc cuồng ba sóng dậy”.

                                                   (Thu Đã Cuối)

         

 

          Chữ phong ba ở đây còn có nghĩa là chỉ cho làn sóng văn vật của Âu Tây tràn ngập vào xứ ta làm cho nền cương thường Đạo lý tốt đẹp của quốc dân ta bị xáo trộn.

          BIẾN CHUYỂN: Thay đổi cảnh trạng khác, chuyển biến tình thế khác.

                   “Thiên cơ thế giới đà biến chuyển”.

                                                (Lộ Chút Cơ Huyền)

          GIA CANG: Nền cương thường lễ giáo của quốc dân hay gia đình thân tộc.

“Xử cho vẹn chữ nghĩa tình,

Vâng lời cha mẹ mà gìn gia cang”.

                                      (Sấm Giảng Q.3)

          NHỘN NHÀNG: Rộn ràng nhiều việc, lộn xộn lăng xăng, rối rắm không trật tự.

          BÁ GIA: Trăm nhà, chỉ cho mọi người. Cổ ngữ có câu:“Nhứt gia hữu sự, bá gia ưu”.

          CƠ TRỜI: Máy trời. Sự sắp đặt của cơ Tạo hóa, căn cứ vào định nghiệp Nhân Quả của nhân sanh và vũ trụ.

          Đức Thầy từng nói

                   “Đến Thân Dậu cơ Trời thấy lộ”.

                                                (Thiên lý ca)

          THẾ CUỘC: Cuộc đời, sự đời, mọi sự việc trong đời.

          ĐIÊN MỚI THEO THẦY: (Xem Chú thích đoạn 7 bài Sứ Mạng).

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn