XUẤT XỨ - VĂN THỂ - NỘI DUNG

21 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 41259)
XUẤT XỨ - VĂN THỂ - NỘI DUNG

Quyển thứ sáu xuất xứ từ phần nhứt “SẤM GIẢNG GIÁO LÝ” trong “THI VĂN GIÁO LÝ TOÀN BỘ”, do Đức Huỳnh Giáo Chủ sáng tác khoảng tháng 5, năm Ất Dậu (1945) lúc còn ở Sài Gòn.

          Ngài viết Quyển Sáu bằng thể văn xuôi, lối thuyết giáo. Còn bài “Lời Nói Đầu”, trước kia là một văn thư Đức Giáo Chủ viết gởi kèm theo Quyển Sáu và có ký biệt danh là “HÒA HẢO”.

          Nội dung bài “Lời Nói Đầu” Đức Thầy cho biết các lý do khiến Ngài sáng tác và khuyên mọi người cần gìn giữ, tu tập đúng theo qui tắc của Đạo, để xứng đáng là một tín đồ hầu khỏi phụ công trình khai hóa của Đức Phật.

          Vì thế, ban sưu tập sắp bài nầy đứng đầu Quyển để thay lời tựa.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn