Từ bi không có nghĩa cầu an, tiêu cực

11 Tháng Mười Một 200512:00 SA(Xem: 36868)
Từ bi không có nghĩa cầu an, tiêu cực

 

Phần đông thường hiểu Từ bi là thể hiện của đức tính hòa nhã, nhu mì, và nếu cần, có thể cứ ù lì bất động.

 

Người ngoại cuộc, có tinh thần đối kháng, còn cho từ bi là ngồi thừ ra đó, cứ “từ bi vi Phật”, ai chết mặc ai, ai gây gỗ trối kệ, ai làm gì cũng phải, thấy sao hay vậy, chẳng nói không rằng...

 

Nhận xét đó còn sai xa giáo nghĩa uyên áo của thiền môn.

 

Chư Phật từng dạy rằng: “Từ năng dữ nhứt thiết chúng sanh chi lạc; Bí năng bạt nhứt thiết chúng sanh chi khổ”. Đã phải ra sức để cứu khổ cho chúng sanh, phải làm cho chúng sanh được an vui, không bị ai đè lưng, bóp cổ, tránh được đói rét hoành hành, khỏi mắc phiền não bủa vây, thì từ bi là hiện thân của xả hỷ, lợi tha, nào có phải đâu là cầu an, tiêu cực!

 

Chẳng những không tiêu cực mà ta phải thẳng thắng nói rằng từ bi còn có nghĩa tích cực là đàng khác!

 

- Tích cực dìu dắt, dạy dỗ người kém hơn mình với tất cả lòng từ, không để cho mọi người lầm lạc vào đường tội lỗi, khiến họ tránh được khổ đau, cùng khốn, xây dựng một con người đúng với chân thân chân tính con người của nó; để khi con người toàn thiện thì xã hội hòa hài, quốc gia an lạc, thế giới đại đồng, cùng vui cùng sống trong nhân ái, bình đẳng, tự do với nhau.

 

- Tích cực, chống trả mọi hờn ghen, ghét bỏ của nội tâm, mọi đàn áp bất công có thể rắc gieo tai họa cho dân lành vô tội, rồi đem tánh bi mà bao dung, thương xót, tha thứ cả đến những người mưu hại mình, khiến cho mọi hiềm nghi , xú ác bị tuyệt diệt, mọi tàn hại, giết chóc bị rẽ khinh; nếp sống hòa hảo, ấm no, do đó mà tự nhiên sinh sôi, nẩy nở.

 

Vậy kẻ nào muốn thực hiện cho trọn vẹn giáo nghĩa từ bi, nhứt định không phải là kẻ cầu an, tiêu cực, chỉ biết buông xuôi dòng đời cho ngày tháng muốn trôi giạt bồng bềnh bất cứ về đâu...

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn