Chương II: Nguồn Gốc Đạo Phật Giáo Hòa Hảo (Hiện Duyên)

11 Tháng Mười Một 200512:00 SA(Xem: 43710)
Chương II: Nguồn Gốc Đạo Phật Giáo Hòa Hảo (Hiện Duyên)

Theo đòi gương phẩm Thích Ca
Dốc đem tâm chí tầm ra Đạo mầu

 Theo truyền thống Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật Giáo Hòa Hảo không xuất hiện do Đức Phật Thầy trực tiếp kế truyền mà còn trải qua những sự nối tiếp của chư Tổ Sư.

 Một điểm đặc biệt là sự nối tiếp nầy do tâm đắc hoặc cách cảm bằng trực giác giữa liệt vị Tổ Sư chớ hết thảy đều không hề là sư môn trao truyền cho đệ tử.

 Chúng ta lần lượt dõi theo sự tiến triển của các vị hoằng Đạo trước khi Phật Giáo Hòa Hảo nhận lãnh sứ mạng.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn