Mẩu chuyện số 70 - ĐỆ TAM THẾ CHIẾN

23 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 45699)
Mẩu chuyện số 70 - ĐỆ TAM THẾ CHIẾN

S

au Đệ nhị Thế chiến Nhựt, Đức, Ý bị đồng minh đánh bại, Nhựt bị 2 quả bom nguyên tử, Nhựt Hoàng đầu hàng vô điều kiện.

Một hôm Đức Thầy đang tiếp chuyện với hai vị khách quí thuộc hàng trí thức. Hôm nay nhằm ngày trực của ông giáo Khương. Ông Khương vừa bưng nước trà đến phòng khách, nghe một vị khách hỏi Thầy:

-Thưa Ông Tư, sau Đệ nhị Thế chiến chấm dứt, Ông Tư có thể đoán trận giặc thứ ba sẽ xảy ra không? Nếu có thì vào năm nào, và ở đâu?

Đức Thầy đáp:

-Trận giặc thứ ba sẽ có, nhưng tôi không thể định chắc vào năm nào. Vì còn do sự gieo nhân của nhân của nhơn loại, nếu họ gây tạo nhân ác nhiều thì sớm; bằng ít sẽ muộn hơn, nhưng cũng trong chu kỳ Hạ nguơn nầy. Còn ngòi chiến tranh thứ ba bùng nổ chắc chắn sẽ khởi từ vùng Trung Đông. Khi cuộc chiến ở Trung Đông tạm ngưng sẽ đến vùng Á Đông.

Thuật theo lời ông giáo Khương

PHẦN NHẬN XÉT:

Đọc chuyện trên, ta thấy trước đây nửa thế kỷ thuở mà nền văn minh khoa học chưa được phát triển mạnh, nên dù là hàng thức giả cũng không dự đoán được Đệ Tam Thế Chiến có hay không, và nếu có sẽ khởi thỉ từ đâu.

Thật ra, đối với Đức Giáo Chủ điều nầy Ngài nói rất nhiều ở Sấm Thi. Có lần thuyết pháp tại Tổ Đình, Ngài còn ung dung cho biết Đệ Nhị Thế Chiến chỉ là tiểu chiến tranh mà thôi. Còn Đệ Tam Thế Chiến mới là đại chiến tranh! Và đó là lần tận diệt của cơ Thiên định.

Ở đây Ngài cho các thức giả biết cuộc chiến thứ ba bùng nổ mau hay chậm cũng tùy ở nhân của chúng sanh mà hái quả, nhưng không ngoài chu kỳ Nguơn hạ nầy. Thế nên Ngài đã cho biết:

Vì thời cơ đã đến, lý Thiên đình hoạch định, cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. . .

(Bài Thay Lời Tựa)

Thế là các thứ nạn khổ là do tội ác của chúng sanh quá nặng, mới lãnh lấy tai họa hãi hùng!

Đọc lại thánh phẩm của Ngài qua điệu thơ liên ngâm (bài Ai Người Tri Kỷ), ta mới thấy rõ ý nghĩa này:

Lầm than khói lửa với binh đao,

Âu Á lung tung nhuộm máo đào.

Bá tánh say sưa mùi phú quí,

Sau này sẽ vướng cảnh đồ lao.

Và Ngài còn chỉ cho ta cách vượt khổ như là:

Đồ lao muốn lánh sớm nghe ta,

Bố thí trì chay giữ giới mà.

Phật đạo trau dồi tâm tánh lại,

Giác thuyền chuyên chở lúc can qua.

***

Can qua dân chúng chớ buồn lo,

Tích đức chờ ta chốn hẹn hò.

Tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ,

Hoàn cầu đến đó ấm cùng no.

(Ai Người Tri Kỷ)

Tóm lại, nếu nhơn loại không nghe lời chỉ dạy của đấng cứu thế mà chứa đức hành thiện, thì dù tài trí tới đâu cũng tránh không khỏi thảm họa hãi hùng của cơ tận diệt. Nếu chúng sanh giác ngộ, lo tròn đạo lý nghĩa nhân, thì ngày ấy sẽ được Tiên Phật cứu vớt đến chỗ tột vui mà an hưởng. Vì Ngài đã cho biết:

Chờ con đầy đủ nghĩa nhân,

Ra tay tế độ dắt lần về ngôi.

(Bài Bóng Hồng)

Có điều ta nên nhớ là Ngài ra đời với mục đích là cứu khổ cho chúng sanh, mới khuyên dạy chúng ta tu nhân hành thiện để khỏi khổ được vui, bởi vì:

Cứu lương hiền chẳng cứu người hung,

Kẻ gian ác đến sau tiêu diệt.

(Sấm Giảng Quyển 2)

Tuy Phật thương chúng sanh như mẹ thương con, nhưng nếu chúng sanh tội ác quá nhiều mà không ăn năn sám hối, cứ gây nhân bất thiện thì dù Phật có quảng đại thần thông cũng không sửa luật nhân quả cho mình được.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn