Mẩu chuyện số 34 - THEO THẦY HAY THEO GIÁO LÝ

23 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 41545)
Mẩu chuyện số 34 - THEO THẦY HAY THEO GIÁO LÝ

T

hời gian luân lưu đó đây để hóa chúng độ tha, những lời thuyết Pháp vi diệu thậm thâm của Đức Thầy đã đánh thức biết bao triệu con tim trở về nguồn giác, khác nào ánh thái dương rọi tan đám sương mù. Họ hân hoan vì được nếm ân vị của suối Ma Ha, nên rất hăng say theo gót chân Thầy để có dịp được thêm thắm nhuần Pháp vũ.

Một hôm, sau buổi thuyết Pháp, bỗng Ngài đưa quyển giảng lên hỏi lớn rằng:

Tất cả bổn đạo theo Thầy hay theo Giáo lý của Thầy?

Tất cả đồng loạt đưa tay lên và đồng thanh ứng:

-Con theo Thầy! Con theo Thầy!

Đức Thầy để quyển giảng xuống, nét mặt từ bi nhìn khắp các đệ tử bảo:

-Bà con theo Thầy đến khi Thầy vắng mặt rồi theo ai? Phải theo Giáo lý của Thầy mới đúng chớ.

Tất cả những người có mặt nơi đấy, vừa được nghe câu Kim ngôn của Ngài như một tiếng chuông cảnh tỉnh, họ đều cúi đầu lãnh giáo ngọc ngữ của đấng cha lành.

Theo lời thuật của ông cựu Hội Trưởng quận Thốt Nốt.

PHẦN NHẬN XÉT:

Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời, trụ thế hoằng pháp chỉ có 49 năm mà chánh Pháp của Ngài đến nay trên 25 thế kỷ, vẫn còn chói rạng bốn phương. Thật vậy Chánh Pháp là chơn lý, mà chơn lý là lẽ thật, thì lẽ thật làm sao mất được. Bởi Đức Thầy tiên tri là Ngài sẽ xa cách tín đồ, và thời gian xa cách đó là một trận thử thách gay go, nên hành giả phải nắm chặt giáo lý siêu thượng của Ngài, cũng như người đi biển phải có la bàn, nếu không họ phải chịu lạc lõng bơ vơ giữa bao la trời nước, lại gặp sóng to chắc phải làm mồi cho lũ cá. Cũng thế, người tu tự xưng mình là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo mà không nắm vững Giáo lý của Ngài sẽ dễ bị sai đường lạc lối, dù người rất có tâm thành với đạo. Bởi có tâm với đạo mà thiếu trí nên khi Thầy Tổ vắng bóng thì dễ bị kẻ giả trá tà mị lợi dụng. Họ nhân cơ hội nầy mà xưng Tiên Phật, hoặc là Thầy Tổ trở lại. Đức Tôn Sư đã biết rõ nên báo trước cho ta điều nầy, trong Sấm Thi, Ngài có nói rất nhiều không sao kể xiết, như đoạn:

Các đạo tà mưu khéo âm thầm,

Dân rán tránh kẽo lâm mà khổ.

Chúng nó xuống khuyên răn nhiều chỗ,

Dùng phép mầu lòe mắt chúng sanh.

Ai ham linh theo nó tập tành,

Sa cạm bẫy khó mong sống sót.

(Quyển 4 Giác Mê Tâm Kệ)

Ai đọc kỹ Sấm Thi của Ngài và theo dõi mẩu chuyện chung quanh Thầy, đều nhận thức được bao lần dặn dò của Đức Tôn Sư. Bởi Ngài đã biết rõ sau nầy Ngài sẽ có thời gian dài vắng mặt và tà đạo sẽ lộng hành. Nếu không ôm chặt giáo lý của Ngài thì sẽ dễ bị ngoại đạo cám dỗ, nhứt là nghe linh ứng, kỳ hạnh, hoặc xưng Thầy trở lại và mượn xác cậu nọ cô kia, họ cũng dựa theo giáo lý của Ngài rồi viết trại theo, khiến những người nhẹ dạ dễ tin, có tâm nhưng thiếu trí, tưởng là Thầy mình trở lại, thật là một sự đáng thương, đáng tiếc làm sao! Ta hãy xét kỹ, Thầy ta là một vị Phật có sắc lịnh của hai vị Phật Tổ lâm phàm, Ngài vắng mặt vẫn còn để lại cho ta một kho tàng Pháp bảo và đã dạy là:

Làm theo lời chỉ ngày rày gặp Ta

(Từ Giã Bổn Đạo Khắp Nơi)

Thế là mình hãy xét kỹ coi mình có làm y theo lời chỉ dạy của Ngài không? Nếu có thì lo gì không gặp Ngài. Về điểm nầy có lần ở Sai gòn, Thầy gọi ông Lê Bá Thế mà dạy rằng:

-Ông hãy nói lại cho bổn đạo của Thầy biết, đừng một ai lo lắng cho Thầy, mà hãy tự lo cho chính mình. Hãy tu tâm luyện trí và cần xem quyển Khuyến Thiện của Thầy mà tu hành. Những người tu hành chơn chánh đúng theo lời dạy của Thầy thì về sau sẽ được Thầy cho người tìm đến, chớ bây giờ đừng ai đến để tìm Thầy.

Vậy nếu ta có theo sát Giáo lý của Ngài, thì dù có xa cách nghìn dặm, nhưng cũng như ở bên Tôn Sư. Trái lại nếu không nghe lời dạy của Ngài thì càng tìm kiếm chừng nào lại xa Ngài chừng ấy và không tránh được mưu khéo của kẻ tà đạo thì khổ não vô cùng. Cũng như ông Ba Thới cho biết:

“Lầm tà đạo nhân hư bất dụng”

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn