VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ - NGUYỄN LONG THÀNH NAM

01 Tháng Bảy 200212:00 SA(Xem: 116116)
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ - NGUYỄN LONG THÀNH NAM
blankÔng Nguyễn Long tự Thành Nam sanh năm 1922 tại Bắc Việt. Vào Nam lúc còn trẻ, ông đã sớm trở thành một tín đồ trung kiên của Đức Giáo chủ Phật Giáo Hòa Hảo và đã hoạt động đấu tranh không ngừng để phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

1946-1947: Ông đã liên tiếp đảm nhiệm các chức vụ trong Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng: nhân viên Ban Chấp hành Tỉnh bộ Long Xuyên, Phó Trưởng ban Tuyên truyền Ban Chấp hành Liên tỉnh miền Tây Nam Việt. Đồng thời, ông cũng phụ trách các lớp Huấn Chính đào tạo cán bộ cho Đảng và biên tập tờ báo Dân Xã, cơ quan ngôn luận của Dân Xã Đảng.

Cuối 1947: Ông được cử làm Đại diện Phật Giáo Hòa Hảo trong Mặt trân Thống nhứt Toàn lực Quân đội Phật Giáo Hòa Hào và chủ biên tờ báo Chiến Đấu, tiếng nói của Quân đội Phật Giáo Hòa Hảo.

1955: Ông được cử làm Đại diện Phật Giáo Hòa Hảo trong Mặt trận Thống nhất Toàn lực Quốc Gia.

1956-1963: Thời kỳ ông lưu vong sang Cao Miên.

Cuối 1963: Ông trở về nước và cùng các đồng đạo tích cực hoạt động để phục hồi Phật Giáo Hòa Hảo. Ông đã liên tiếp giữ các chức vụ trong Giáo hội Phật Giáo Hào Hảo: Đệ nhất Phó Thư ký Ban Trị sự Trung ương nhiệm kỳ I; Chánh thư ký Ban Trị sự Trung ương nhiệm kỳ IV. Đồng thời, ông cũng phụ trách các lớp Giảng huấn để đào tạo cán bộ Trị sự, cán bộ Phổ thông Giáo lý của Phật Giáo Hòa Hảo, biên tập nội san Đuốc Từ Bi, cơ quan truyền đạo Phật Giáo Hòa Hảo.

Trong thời gian này, ông cũng đã được Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo đề cử tham gia các Hội đồng Nhân sĩ, Hội đồng Dân quân, Hội đồng Quốc gia Lập pháp, Hội đồng Tư vấn Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia.

1969-1975: Ông cũng được chánh quyền mời tham dự Hội đồng Kinh tế Xã hội Quốc gia với chức vụ Chủ tịch Ủy ban Canh nông.

30/04/1975: Ông lưu vong sang Hoa kỳ và tiếp tục cùng các đồng đạo hoạt động để gây dựng Phật Giáo Hòa Hảo ở hải ngoại. Các việc sau đây đã được thực hiện.

1980: Thành lập Văn phòng Phật Giáo Hòa Hảo Hải ngoại.

1981: Tục bản Tập san Đuốc Từ Bi, làm sợi dây liên lạc tất cả các đồng đạo hoặc đã định cư hoặc còn tạm thời ở các trại tị nạn, rải rác khắp năm châu.

1984: Thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã hội Đảng Hải Ngoại.

Thành lập Thanh niên đoàn Phật Giáo Hòa Hảo, mở các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ Phật Giáo Hòa Hảo.

Ông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Điều hợp Phật Giáo Hòa Hảo - Dân Xã Đảng hải ngoại cho đến ngay ông qua đời.

SINH HOẠT VỚI CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM HẢI NGOẠI

- Ông đã cùng các thân hữu thành lập nhóm Việt Nam Nghiên Cứu (Vietnam Study Group). Nhóm này đã cho xuất bản quyển VIETNAM Retrospect and Prospect 1975-1985.

- Ông đã cùng ông Trần Đức Thanh Phong thực hiện cuộc nghiên cứu về Phật Giáo Hòa Hảo với đề tài Research on Hoa Hao Buddhism of South Vietnam 1939-1975, with special sectio for 1975-1985 cho Social science Research Council; thuyết trình đề tài Hoa Hao Buddhism within the Vietnamese revolution tại Association of Asian Studies. (1987)

- Ông đã tiếp xúc, sinh hoạt với các đoàn thể Tôn giáo, Hiệp hội, Chánh trị Việt nam ở hải ngoại để tiến tới việc thành lập một Tổ chức Thống nhất tranh đấu cho Việt nam tự do.

Ông Nguyễn Long Thành Nam đã từ trần ngày 28/12/1989, sau 1 cơn bạo bệnh tại California.

Ông Nguyễn Long Thành Nam đã lập gia đình với bà Nguyễn Hòa An và có sáu người con. Tất cả đều thành nhân.

Bà Nguyễn Hòa An, trước kia trong thời kháng chiến, là liên lạc viên của Đức Huỳnh Giáo Chủ, và hiện nay là Cố vấn của Ban Trị sự Phật Giáo Hòa Hảo miền Nam California
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn