6- Về việc phân xử công minh .

13 Tháng Giêng 200612:00 SA(Xem: 36828)
 6- Về việc phân xử công minh .
Nhưng mà chưa hết đâu, Trước khi cái cảnh:

« Nhành lá sum-sê màu đượm vẻ, Non thần biến đổi hết rừng lâm » được xuất hiện, thì lại có cuộc:

« Xử những kẻ hung-hăng tồi-tệ, Thưởng những người trung hiếu vẹn toàn ».

Ta hãy nghe Đức Huỳnh Giáo-Chủ quả-quyết:

« Sau kẻ ấy làm mồi mãnh hổ,
Cảnh núi non nhiều thú dị-kỳ.
Nó trọng ai hiền-đức nhu-mì,
Sát phại kẻ bội cha phản chúa »  

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn