CHƯƠNG I: Các vị trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương đã nói gì về Thất Sơn

13 Tháng Giêng 200612:00 SA(Xem: 36901)
CHƯƠNG I: Các vị trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương đã nói gì về Thất Sơn
Kể ra thì các vị Giáo-Chủ hay đại đệ-tử trong phái Bửu-Sơn Kỳ-Hương đã nói rất nhiều về núi non, nhứt là Thất-Sơn trong thời buổi Hạ-Ngươn nầy.

Ở đây, xin bạn đọc cho phép chúng tôi giữ một thái-độ khách-quan, nghĩa là miễn cho chúng tôi cái việc bàn-luận dài-dòng về Thiên-cơ, vì nếu chúng tôi trích-lục Sấm-Giảng rồi đứng về mặt thực-tế mà xem-xét thời-cuộc thì quan-niệm của chúng tôi sẽ làm bất-mãn nhiều người hiểu theo vô-vi, còn nếu chúng tôi bàn-giải theo thần-bí vô-vi thì quan-niệm của chúng tôi sẽ làm bực-tức những người hiểu theo thực-tế. Vả lại « Thiên-cơ biến đổi diệu-huyền », mà Đức Huỳnh Giáo-Chủ lại cũng có nói: « Đờn ta vốn thiệt không dây, Vô duyên khó biết lời Thầy nói xa ». Huống chi Thiên-cơ là máy nhiệm của Phật Trời thì nếu ta bàn trúng ắt có lỗi, mà bàn trật ắt có tội.

Vì những lẽ trên đây, chúng tôi xin chép y nguyên-văn, từ vấn-đệ một, những điều các Ngài trong phái B.S.K.H đã nói về Thất-Sơn.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn