Mẩu chuyện số 73 - MUỐN CÓ HUỆ THÌ PHẢI BẮT SÂU

23 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 38569)
Mẩu chuyện số 73 - MUỐN CÓ HUỆ THÌ PHẢI BẮT SÂU

V

ào năm 1939 lúc Đức Thầy mở Đạo tại Hòa Hảo, người ta lũ lượt đến viềng Ngài mỗi lúc mỗi đông, kẻ nghe pháp qui y, người nhờ Ngài phát phù trị bịnh.

Lúc bấy giờ có bà phán Nguyễn thị Ngọ, vợ thông phán tòa án Châu Đốc, là một Phật tử tại gia cũng đến nghe pháp và tìm hiểu coi Ngài như thế nào. Trước đa số thính chúng, bà phán hỏi:

-Bạch Thầy, xin Thầy hoan hỉ cho con biết con tu có huệ hay không?

Đức Thầy tươi cười đáp:

-Bà muốn có huệ thì phải bắt sâu.

Câu đáp ngắn gọn của Ngài khiến bà phán vô cùng kính phục và rất hài lòng.

Thuật theo Đuốc Từ Bi

PHẦN NHẬN XÉT:

Câu nói của Đức Thầy tuy ngắn gọn mà hàm súc một ý nghĩa rất sâu xa. Thay vì phải nói đến huệ tâm hay trí bát nhã thì Ngài lại dùng hoa huệ để ám chỉ trí huệ hay huệ tâm. Đó là Ngài diễn sự để bày lý.

Thật vậy, người tín đồ hay tăng đồ nhà Phật ai lại không muốn mình có được huệ tâm, nhưng muốn có huệ mà tâm không dọn sạch ma trược phiền não, chẳng đốn sạch gốc vô minh, thì có khác nào đem hột lúa sạ trong đám đế sậy thì làm sao chúng phát triển được tốt đẹp theo ý muốn của mình. Cũng như người trồng bông huệ, nếu không vun phân tưới nước bắt sâu thì hoa sẽ bị lụn tàn hư hoại. Thế nên Ngài bảo: “Muốn có huệ thì phải bắt sâu”. Đại ý là người tu muốn được phát huệ phải tận trừ tánh xấu, như người trồng bông huệ phải bắt sâu. Nếu dọn mình trong sạch rồi thì tâm được bình tịnh sẽ được kết quả như Ngài đã cho biết.

Nếu ai mà biết chữ tu trì,

Tâm bình tịnh được thì phát huệ.

(Sấm Giảng Quyển 4)

Chúng ta là người học Đạo, muốn vượt bể trầm luân, lên đại chu thoàn để qua bờ giác, hãy rán tìm cho kỹ “các loại sâu” còn ẩn núp nơi tâm mình để bắt hết nó ra thì mới được “Huệ tâm khai ngử chuyển huyền thông”. Nếu chẳng được vậy thì uổng công tu niệm!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn