Mẩu chuyện số 41 - CHÂN VÀ GIẢ

23 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 39458)
Mẩu chuyện số 41 - CHÂN VÀ GIẢ

T

háng 10 năm 1939, tức sau ngày Đức Thầy mở đạo năm tháng. Sau khi đến viếng thăm Ngài và nghe Pháp, một số đồng đạo xúm nhau ngồi trước khách đường tại Tổ Đình để trao đổi ý kiến. Kẻ tán thán công đức nói pháp kỳ diệu của Đức Thầy, người bàn bạc thiên cơ biến chuyển trong thế chiến thứ hai. Có người than thở rằng:

-Bây giờ nhiều đảng nhiều đạo mọc lên, ai cũng cho mình hay, mình đúng, làm chúng sanh trong chỗ mịt mờ tối tăm, càng mờ mịt tối tăm hơn, không biết đâu là chơn lý mà nương tựa.

Đức Thầy từ trong nhà thong thả tiến tới bên anh em đang xúm nhau đàm đạo. Đúng vào lúc có sự thắc mắc của một đồng đạo, lo lắng dùm cho chúng sanh sẽ lầm đường không biết đâu là chơn lý như đã nêu trên, thì Đức Thầy dừng chơn và Thuyết Pháp:

-Các ông hãy nhìn đây là chiếc đèn hột vịt và đây là cái lồng đèn bốn mặt bao phủ chung quanh bằng bốn màu kiếng, xanh, đỏ, trắng, vàng. Các ông hãy nhận rõ ánh sáng của đèn rồi để chiếc đèn vào lồng, bấy giờ các ông sẽ thấy gì? Có phải các ông tùy theo chỗ ngồi của mình mà thấy rõ ràng ánh sáng của ngọn đèn là ánh sáng của màu kiếng phía mình ngồi đó chăng?

Đức Thầy dừng một chút rồi tiếp:

-Cũng như thế đó, chơn lý chỉ có một là ánh sáng chơn thật của chiếc đèn tủa ra, còn sự trông thấy xanh đỏ trắng vàng của chúng sanh là tùy thiên chấp chủ quan của tự mình hoặc của ngoại cảnh chi phối mình mà thôi. Vì không chịu tìm tòi chơn lý nên không phân biệt được nẻo chánh đường tà, khiến người ta phân vân, hoặc có khi vì biên kiến mà sanh lòng tranh chấp, ghen hờn với nhau nữa. Điều đó thật đáng thương.

Giảng xong mấy câu, Đức Thầy ung dung rảo bước, còn đồng đạo thì như sực tỉnh cơn mê, trầm ngâm nét mặt.

Thuật theo lời ông Võ Quang Lệ.

PHẦN NHẬN XÉT:

Lời giảng của Đức Thầy trên đây có ý nghĩa không khác bài pháp nói người mù rờ voi của Phật Tổ. Người ta bị vô minh che lấp chơn tâm rồi nhìn đời thiên lệch theo tà kiến nên nhận giả làm thiệt, chấp không ra có. Muốn diệt trừ phải giữ sự bình lặng của chơn tâm và phải tập trung tư tưởng suy nghĩ cho minh đúng lý rồi mới phán đoán sự vật. Ánh sáng chiếc đèn là sự thật mà các lớp màu của kiếng bọc bên ngoài là giả cảnh, làm hư vọng sự thật mà thôi.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn