* Bát Chánh

23 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 22960)
* Bát Chánh

Tiến trình của con đường giải thoát là trừ ba nghiệp chướng, diệt thập ác và làm theo tám điều chánh.


Đó là:


1- Chánh kiến (nhìn thấy và xem đúng sự thật để khỏi làm hạn tha nhân và phân biệt những điều tục lụy với lẽ nhiệm mầu của tôn giáo),


2- Chánh tư duy (tư tưởng chân chánh, tâm trí thanh tịnh để cố tìm ra chân lý),


3- Chánh nghiệp (việc làm chánh đáng, ngay thẳng),


4- Chánh tinh tấn (tín ngưỡng chân chánh, quyết chí tu hành, dẹp lục căn (1), lục trần (2).) ,


5- Chánh mạng (sanh mạng chân chánh, trong sạch, tránh mọi xa hoa, cám dỗ, tự chủ tìm sự bất diệt, bất sanh, thiền định đặt làm thể, trí tuệ đặt làm mạng, linh hồn nhập liên hoa siêu sanh vào cõi Niết Bàn),


6- Chánh ngữ (lời nói chân thật, khuyên lẽ phải và tinh thần đạo đức),


7- Chánh niệm (ghi nhớ sự chân chánh)


8- Chánh định (suy gẫm chân chánh, tìm cái trường tồn vĩnh viễn cho cuộc sống, con người phải dùng sự chánh định để dẹp bỏ ưu phiền, phá tan thị dục để tâm không còn xao động, trí tuệ không còn u tối và lần bước đi về cõi giải thoát).Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn