Mục III : Tại sao Phật Giáo Hòa Hảo Phát triển nhanh lúc đầu

10 Tháng Bảy 201312:00 SA(Xem: 20336)
Mục III : Tại sao Phật Giáo Hòa Hảo Phát triển nhanh lúc đầu

Qua quá trình phát triển, người ta ghi nhận một nhịp điệu không đồng đều, trải qua nhiều giai đoạn, mang nhiều sắc thái khác nhau. Dựa vào giáo sử Phật Giáo Hòa Hảo tác giả có thể tạm chia các giai đoạn sau đây :

 

- 1939-1945 : thuần tôn giáo.

- 1946-1947 : chánh trị, quân sự nhưng nặng về chánh trị hơn.

- 1947-1956 : nặng về quân sự hơn chánh trị và tôn giáo.

- 1956-1963 : tôn giáo.

- 1963-1973 : tôn giáo với sự trộn lẫn màu sắc chánh trị nhưng có tính cách phiếm diện và cục bộ.

 

Tổng quát, trong phạm vi tôn giáo, Phật Giáo Hòa Hảo phát triển nhanh lúc đầu, rồi trở nên trì trệ, tiệm sinh và bắt đầu trổi dậy. Nhưng tại sao Phật Giáo Hòa Hảo chỉ phát triển nhanh lúc đầu mà không theo tiến trình lũy tiến ?

 

Những lý do đó có thể tóm tắt như sau :

 

Sau ngày khai sinh Bửu Sơn Kỳ Hương gầm 100 năm, Phật Giáo Hòa Hảo ra đời cũng dựa vào nền tảng giáo lý Bửu Sơn Kỳ Hương đã làm sống lại giáo hệ nầy. Nhờ vậy, giáo thuyết Phật Giáo Hòa Hảo, có thể nói, đã phổ biến trên một mảnh đất thuật tiện mà trong đó đã có hạt giống tốt Bửu Sơn Kỳ Hương.

 

Một trong những mục tiêu của Phật Giáo Hòa Hảo là canh tân giáo điều, chọn giáo pháp phù hợp với hoàn cảnh nên ít nhiều đã được những nông dân miền Tây đón nhận nhiệt thành.

 

Khi giáo đạo, Đức Huỳnh Phú Sổ đã xuất hiện với nhiều huyền thoại chói sáng, đã củng cố được thần cách của một vị Giáo Chủ. Đồng thời cuộc đời và hành động, tư cách của nhà tiên tri trẻ tuổi nầy đã dễ gây xúc động trong tâm tư quần chúng Hậu Giang dễ tính và rạt rào tình cảm. Đối với nông dân miền Tây, Đức Huỳnh Phú Sổ đã trở thành “thần tượng” có ma lực hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ.

Hoàn cảnh quốc gia 1939-1947 cũng dự phần không ít vào việc phát triển Phật Giáo Hòa Hảo. Tôn giáo thời bấy giờ đã trở thành bóng mát cho những nông dân lao động, thành phần bị ngược đãi nhất.

 

Lại nữa bản chất tự vệ, đoàn kết của nông dân khiến họ tự đi tìm lãnh tụ đã gây kính phục nơi họ để thực hiện hoài bảo kháng Pháp, chống Nhựt và không chấp nhận Việt Minh Cộng Sản.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn