Mục I : Chủ trương và quan niệm về hoạt động kinh tế

16 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 21215)
Mục I : Chủ trương và quan niệm về hoạt động kinh tế


Trong lý thuyết, bản tuyên ngôn Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng minh định chủ trương nền kinh tế theo chủ nghĩa xã hội và bình đẳng về quyền lợi kinh tế, nhưng vẫn trọng quyền tư hữu đến độ không làm hại đời sống công cộng.

 

Trong các hoạt động kinh tế Phật Giáo Hòa Hảo chú trọng nhiều vào lãnh vực nông nghiệp với chương trình : di dân mở đất hoang, lập đồn điền quốc gia, lập bình dân ngân quỹ và hợp tác xã sản xuất, đồng thời phổ thông khoa học để gia tăng sản xuất nông nghiệp…

 

Ngày nay, Phật Giáo Hòa Hảo quan niện hoạt động kinh tế để tạo phương tiện cho các hoạt động khác của tôn giáo và cũng năng về hoạt động canh nông, nối tiếp công cuộc khai hoang, lập trại ruộng và du nhập giống lúa sạ từ Kom-pong-cham sang (1) của Đức Phật Thầy Tây An.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn