2. Tổ chức thuần tôn giáo.

16 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 21512)
2. Tổ chức thuần tôn giáo.

 Các tổ chức thuần tôn giáo của Phật Giáo Hòa Hảo bao gồm hai thực thể : Tổ Đình và Giáo Hội.


 Tổ Đình :


Tổ chức những người có liên hệ huyết thống đến vị Giáo Chủ và lần lượt đặt dưới sự lãnh đạo của Đức Ông Huỳnh Công Bộ, Đức Bà Lê Thị Nhậm. Hiện Nay Tổ Đình do Cô Năm Huỳnh thị Kim Biên và Ông Út Huỳnh Văn Quốc đại diện. Cơ sở của tổ chức chính là ngôi nhà mà trước kia vị Giáo chủ Phật Giáo Hòa Hảo ra đời và làm lễ “Tây Phương Thọ Ký”. Trước tình trạng phân hóa. Tổ Đình đứng ra ngoài và lên trên mọi tranh chấp. Tuy nhiên, vì Giáo quyền đã bị suy giảm nên không đủ quyền lực và quyết tâm ngăn chận hay chấm dứt tình trạng chia rẽ.


 Giáo Hội :


Như đã trình bày, về phía Giáo hội hiện có ba khối tổ chức khác nhau:

Khối Hội Đồng Trị Sự Trung Ương với nhân số 23 vị ở cấp Trung Ương mà người “cầm đầu” là Ông Hội Trưởng nhiệm kỳ 3 năm (1)


Khối thứ hai mà tín đồ thường gọi là khối 11 tỉnh hay khối Ban Trị Sự Trung Ương theo tu chính án điều thứ 14 ngày 09-6-1973 gồm 25 vị với nhiệm kỳ 3 năm, người đứng đầu tổ chức chỉ được gọi là Đệ Nhứt Phó Hội Trưởng.


 Khối Giáo Hội Trung Ương với nhân số 38 vị phụ trách 8 Tổng Vụ, một Tổng Đoàn và một Hội Đoàn. Nhiệm kỳ cấp Trị Sự Trung Ương của khối là 3 năm (2).


Theo hệ thống, các cấp Trị sự Phật Giáo Hòa Hảo được tổ chức đến cấp Tỉnh, Quận, Xã và Chi Hội (tương đương với cấp hành chánh liên hệ) với nhân số thay đổi từ 21 đến ?  và nhiệm kỳ 2 hoặc 1 năm. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Điều 23. Hiến chương 1966. 

(2) Hiến chương 15-8-1972 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn