Mục II : Phân chia ảnh hưởng nội bộ

10 Tháng Bảy 201312:00 SA(Xem: 21700)
Mục II : Phân chia ảnh hưởng nội bộ

Trong các vùng trên, Phật Giáo Hòa Hảo lại còn bị chia xẻ do tình trạng phân hóa lâu năm của lực lượng.

Tín đồ dù là một khối duy nhứt, thuần thành nhưng thực tế họ vẫn bị sự chi phối của các nhóm hay khối có quan hệ nhiều đến họ.

 

* Tổ Đình :

Với tư thế và truyền thống vô tư, đến nay ảnh hưởng của thực thể nầy vẫn bàng bạc khắp vùng Phật Giáo Hòa Hảo.

 

* Giáo Hội :

Tình trạng “tam phân” của Giáo Hội khiến các cấp trị sự cũng bị chia xẻ để nếu Châu Đốc, An Giang, Kiến Phong là “giang sơn” của khối Lương Trọng Tường, thì các tỉnh Sa Đéc, Vĩnh Long, Phong Dinh là vùng “chủ lực” của khối Huỳnh Văn Nhiệm. Trong khi đó, khối Lê Quang Liêm vừa đang cố chia xẻ ảnh hưởng với hai khối trên nhứt là khối Lương Trọng Tường lại vừa bành trướng mạnh mẽ tại các tỉnh Chương Thiện, Kiên Giang …

 

* Tổ Chức Chánh Trị :

Sự tranh phân ảnh hưởng các tổ chức chánh trị Phật Giáo Hòa Hảo lại càng rõ rệt hơn mà đến nay, tác giả có thể tạm kết luận : ba tỉnh An Giang, Châu Đốc, Kiến Phong đều có sự củng cố ảnh hưởng của các tổ chức : Dân Xã chữ Vạn, Dân Xã 3 sao, Tập Đoàn Cựu Chiến Sĩ Hòa Hảo – Dân Xã. Tuy nhiên, nếu phân tác kỹ lưỡng hơn, ta thấy Châu Đốc là địa xứ của Cậu Hai, của Ba Ca (Nguyễn Văn Ca), Thốt Nốt (An Giang) của Trương Minh Ký, Kiến Phong thuộc Trình Quốc Khánh… và Phan Bá Cầm trải đều ảnh hưởng.

 

* Hội Cựu Chiến Binh :

Hia tổ chức Cựu Chiến Binh Phật Giáo Hòa Hảo của hai vị Nghị Sĩ Thượng Nghị Viện (1970-1976) đều thiết lập ảnh hưởng mạnh nhất tại An Giang.

Ngoài khối đã được tổ chức thành hệ thống và hoạt động hợp pháp, qui cũ, trên vùng ảnh hưởng còn có các nhóm áp lực. Đó là hậu quả thời kỳ “vang bóng một thời” của các tướng lãnh Bộ Đội Phật Giáo Hòa Hảo : nhóm “Nghĩa Quân Cách Mạng” tại Thốt Nốt (An Giang), vùng Tháp Mười, Thất Sơn …, nhóm Trần Văn Soái (Năm Lửa) ở Vĩnh Long, Cần Thơ …, nhóm Nguyễn Giác Ngộ (Ông Nguyễn) tại Chợ Mới (An Giang) và vài nơi ở Kiến Phong, Châu Đốc …

Trong những năm tháng gần đây có nhiều nhân vật Phật Giáo Hòa Hảo đã gây được nhiều ảnh hưởng (đúng hơn là “tiếng vang”) trong nội bộ đoàn thể và đã tạo được vài sắc thái về một hiện tượng. Các nhân vật đó có thể kể là Lê Phước Sang, Lê Quang Liêm, Mai Văn Dậu (1), gần nhứt Ông Trần Hữu Bảy tự Hai Tập được nhiều giới Hậu Giang và báo chí biết đến qua tổ chức “Tổng Đoàn Bảo An Phật Giáo Hòa Hảo”.

Tại các địa phương, ảnh hưởng còn bị chia làm nhiều khu vực nguyên là địa bàn hoạt động của các Đại Đội, Chi Đội, khu vực … của những năm trước 1954.

*****

Chú thích : (1) Luật Sư Mai Văn Dậu, nguyên Đổng Lý Văn Phòng Ủy Viên Đặc Biệt trong Ủy ban Hành Chánh Nam Bộ v2 hiện Ông đã thiết lập trụ sở “Đổng Lý Văn Phòng Đức Huỳnh Giáo Chủ” tại quận lỵ Phong Phú (Phong Dinh).

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn