Mục II : Bản chất PGHH

16 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 21669)
Mục II : Bản chất PGHH

Ít nhất cũng cho đến hôm nay, vấn đề bản chất của Phật Giáo Hòa Hảo vẫn còn là những thắc mắc của những người vừa biết đến lực lượng nầy. Trong quá khứ có nhiều nhận định về Phật Giáo Hoà Hảo. Đó là một tôn giáo chánh trị (politico religieux) (2), Phật Giáo Hòa Hảo là một đoàn thể cách mạng, Phật Giáo Hòa Hảo là một tôn giáo canh tân…. Nhưng hai khuynh hướng sau trái ngược và đều phiến diện, bởi vì Phật Giáo Hòa Hảo với bản chất tổng hợp ca hai xu hướng đó.

.........

(2) Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH, Quân sử 4, trang 431. 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn