B- TÀI LIỆU

17 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 20805)
B- TÀI LIỆU

 

Với nhu cầu cần thiết của đề tài nhứt là mức độ xác tính và khách quan, chúng tôi, tùy khả năng, phương tiện, đã phải dùng:

 

 1)- Tài liệu ngọai ngữ bằng Anh, Pháp văn hoặc sách, hoặc các tài liệu định kỳ.

 

 2)- Tài liệu Việt ngữ như các văn khố công, tư gồm các tác phẩm của các tác giả ngoài Phật Giáo Hòa Hảo có thể kể như Giảng văn, Luận văn tốt nghiệp, hoặc các tác phẩm do các tác giả thuộc Phật Giáo Hòa Hảo hay của giáo hội ấn hành (phần lớn chỉ dánh cho phần nội dung của Phật Giáo Hòa Hảo). Ngòai ra, tài liệu báo chí gồm các nội san, đặc san, bán nguyệt san, nguyệt san và nhất là các nhật báo cũng được xử dụng như nguồn cung cấp quan trọng.

 

 3)- Tài liệu thống kê với những con số phần lớn do giới hữu trách phỏng đoán.

 4)- Các tài liệu linh tinh khác như truyền thanh, truyền hình, tranh ảnh, tác phẩm kiến trúc, bài hát … cũng không thể loại bỏ.

 

 5)- Nhưng quan trọng hơn hết có lẽ là phần tài liệu sống thực mà chúng tôi ghi nhận được qua các cuộc phỏng vấn, điều tra, quan sát thực hiện ở khắp vùng ảnh hưởng Phật Giáo Hòa Hảo, nhiều nhứt ở các tỉnh như Phong Dinh, An Giang, Châu Đốc, Kiến Phong…

 

 Tuy nhiên, dù có phương pháp hợp lý, dù có tài liệu dồi dào, dù có tư thế thuận tiện nhưng với đối tượng tôn giáo, với hoàn cảnh của Phật Giáo Hòa Hảo, những khó khăn khi thực hiện không phải là ít.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn