Mục III : Thành quả.

16 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 21970)
Mục III : Thành quả.

Những cơ sở kinh tế vừa trình bày hiện chỉ mang lại cho Phật Giáo Hòa Hảo thành quả khiêm nhường vì đó là bước đầu dọ dẫm và chưa có kinh nghiệm.

 

Thời gian qua và đến hôm nay, nguồn tài chánh cung ứng cho sinh hoạt Phật Giáo Hòa Hảo phần lớn do sự đóng góp của các nhân sĩ như ở khối Lê Quang Liêm, hay do sự tán trợ của tín đồ hoặc sự trợ giúp của các Trị Sự Viên cao cấp trong khối Huỳnh Văn Nhiệm hay bao gồm các hình thức đó và các dịch vụ đấu thầu khác ở khối Lương Trọng Tường. Sau đây là kết quả của nguồn tài chánh của các khối giáo hội.

 

-Ban Trị Sự Trung Ương:

 

 

 

 

 Thời gian

Thâu

Xuất

Xuất xứ

Chú thích

Nhiệm kỳ 2 năm

1971 – 1973

 

 

 

8/7/73 – 13/1/74

 

 

 

 

 

464.695 $

 2.896.977 $

 

 

 

 

841.257 $

Tín đồ và nhân sĩ

đóng góp

 

 

 

- nt -

Với lập trường thuần túy tôn giáo, Khối không nhận và tham gia vào hoạt động tài chánh nào khác.

 

- Hội Đồng Trị Sự Trung Ương :

 

 

 Năm

Thâu

Xuất Xứ

Xuất

 Công tác

 linh tinh

1971

 2.071.316 $

- Tiền tán trợ

- Tiền thâu 2 bến đò

 2.478.432 $

 

 

 

1972

 

 

6.145.375 $

- Tán trợ niên liễm

- Thẻ tín đồ, chứng minh thư

- Dịch vụ đấu thầu

- Nhân sĩ giúp

 

 

 7.140.214 $

 

Tu Viện :

2.970.820 $

 

 1973

 

 4.396.264 $

- Tiền tán trợ

- Dịch vụ đấu thầu

- Nhà máy

- Nhân sĩ giúp

 

 4.517.443 $

Tu Viện :

1.497.492 $

 

 

Qua những hoạt động tài chánh trên, tác giả tiểu luận chỉ thấy những hoạt động không có tính cách sản xuất và hẳn nhiên chưa đóng góp nhiều cho quốc gia ngoại trừ các hoạt động nông nghiệp như đã trình bày ở mục II. Sự thiếu hụt hàng năm của các khối giáo hội là một dấu hiệu không lạc quan, đòi hỏi giới hữ trách có chương trình khai thác hữu thường, dài hạn hơn là trông chờ vào sự đóng góp có tính cách vô thường và hũu hạn của tín đồ, của nhân sĩ, hay của bất kỳ một cơ quan nào khác.

 

Do đó, vấn đề lại được đặt ra cho Phật Giáo Hòa Hảo là có nên tiếp tục nhận sự trợ giúp của tha nhân như Viện Đại Học Hòa Hảo đã thực hiện (và mang nhiều tai tiếng không tốt) để nhờ đến một lúc nào đó sẽ kiệt quệ, Phật Giáo Hòa Hảo sẽ “tê liệt các hoạt động” hay cải tổ và kế hoạch hóa các hoạt động kinh tế hầu phát huy các lãnh vực khác. Vấn đề đặt ra nhưng đã được giải đáp.

 

 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn