C- NHỮNG KHÓ KHĂN.

17 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 21738)
C- NHỮNG KHÓ KHĂN.

Thực trạng của Việt Nam, chiến tranh, hận thù, nghèo thiếu… đã khiến mọi công cuộc sưu tầm, tìm hiểu đều gặp trở ngại. Việc nghiên cứu về Phật Giáo Hòa Hảo lại càng gặp khó khăn hơn.

 

Vấn đề tài liệu:


Những tài liệu viết bằng ngọai ngữ đến ngày nay hãy còn quá ít và chỉ trình bày rất khái quát về lực lượng nầy, trong khi một vài tác phẩm tương đối đầy đủ thì phần dịch thuật lại chiếm phần lớn. Ngược lại, tài liệu bằng Việt ngữ thì có nhiều nhưng hầu hết có tính cách tuyên truyền, quảng bá mang ít nhiều tính chất chủ quan. Ngoài ra, còn nhiều lãnh vực chưa được trình bày đầy đủ, chính xác và chỉ có truyền khẩu qua ký ức, còn mang nặng tị hiềm giữa các phe nhóm… Đó là vấn đề các nhóm vũ trang Phật Giáo Hòa Hảo…

 

Riêng về tài liệu thống kê, đến nay, Phật Giáo Hòa Hảo vẫn chưa có những bảng kê hợp lý. Vì vậy chúng tôi lại phải mất thì giờ vì những dữ kiện quá rời rạc và mâu thuẩn. Trong khi , về phía chánh quyền, với lý do chánh trị và an ninh đã không tiết lộ các sự kiện liên quan đến Phật Giáo Hòa Hảo, nhất là tại Bộ Nội Vụ.

 

Đó là chưa kể những khó khăn khi tìm đến những nhân vật liên hệ trực tiếp với lực lượng: nhân chứng dè dặt, có người quá đề cao, ngược lại có người chỉ trích thậm tệ, trong khi đa số tín đồ là nông dân nên nhận định về lực lượng còn phiếm diện, nhìn vị Giáo chủ với tất cả những huyền bí bao trùm.

 

Vấn đề chia rẽ nội bộ:


Phật Giáo Hòa Hảo đã và đang chia rẽ trầm trọng, mỗi hệ thống tổ chức đều hoạt động biệt lập; quan điểm, lập trường khác nhau và hành động nhiều khi tương phản nhau, tố cáo lẫn nhau thậm tệ. Ở địa phương, các cấp Trị sự chịu hệ thống điều hành khác nhau đã khiến cho người nghiên cứu rất thận trọng mới mong đạt sự thật cần thiết.

 

Vấn đề tín ngưỡng: 

 

Trình bày về một tôn giáo là bàn đến tín ngưỡng, một phạm vi thiêng liêng nên đòi hỏi ở người viết một sự dè dặt, tế nhị rất cần thiết để tránh mặc cảm cho tín đồ, nhất là đối với giáo quyền của các nhà lãnh đạo Phật Giáo Hòa Hảo và sự ngưỡng mộ nhiệt thành của các tín đồ nông dân chất phát.

 

Thế nên, chúng tôi thường xuyên bị ám ảnh với những lần phẩn nộ của tín đồ, và sự phiền muộn của giới hữu trách Phật Giáo Hòa Hảo bởi vì tự biết mình không đủ khả năng để làm thỏa mãn mọi phe nhóm trong khi công việc nghiên cứu đòi hỏi ở chúng tôi tinh thần vô tư và khách quan tuyệt đối.

 

Nhưng chính những cam go đó mới tạo thành công mỹ mãn, chúng tôi kiên nhẫn vượt qua từng chặn đường cam khổ để hoàn thành ước vọng, một ước vọng không bao la mà chỉ vỏn vẹn vào công việc hệ thống hoá các dữ kiện rời rạc, khách quan nhận định những sinh họat Phật Giáo Hòa Hảo, đồng thời đóng góp một phần ý kiến riêng vào đường hướng phát triển lực lượng. Đó cũng chính là đối tượng của các Chương kế tiếp của Tiểu Luận.

 

Bước đầu nào cũng khó khăn, con đường còn dài, còn phức tạp, chúng tôi xin được phép đi vào vấn đề dưới sự hướng dẫn của vị Giáo sư bảo trợ.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn