1- Những hoạt động vô thường

24 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 24268)
1- Những hoạt động vô thường

- Hoạt động xã hội có tính cách giai đoạn để thích nghi với hoàn cảnh nhứt thời có thể ghi nhận các hình thức sau đây:

 

Cứu trợ :

 

Đây là hính thái nổi bật nhất trong các công tác xã hội của Phật Giáo Hòa Hảo và nhằm vào tất cả thành phần đồng bào không phân biệt tôn giáo, địa phương, miễn họ là nạn nhân của thiên tai, nhân nạn … Quỹ cứu trợ để dành cho chương trình “nắm gạo, phẩm vật tình thương” được gây nên bằng mọi cách mà Sắc Luật 002/65 bảo đảm cho Phật Giáo Hòa Hảo. Sự trợ giúp của toàn thể tín đồ sẽ được Giáo Hội trung gian chuyển giao cho những người bất hạnh.

 

Tính đến cuối năm 1973, Phật Giáo Hòa Hảo đã thâu hoạch kết quả như sau:

 

- Khối Giáo Hội Trung Ương :

Đến giữa tháng Giêng 1974, khối nầy chưa kiểm kê công tác lạc quyên cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung.


- Khối Hội Đồng Trị Sự Trung Ương : (1)

 

 

Năm

 Nơi cứu trợ

 Tiền mặt

 Gạo

Nước mắm

Muối

Phẩm vật

1970

 

 

 

1971

 

1972

 

 

1973

- Vùng PGHH

- Việt Kiều hồi hương

- Bão lụt miền Trung

 

- Bão lụt miền Trung

 

- Nạn nhân chiến cuộc

- Bão lụt miền Trung

 

- Vùng PGHH

- Bão lụt miền Trung

 

 

5.563.484 $

2.983.660 $

1.014.995 $

 

1.000.412 $

 

2.850.412 $

 415.285 $

 

1.476.900 $

1.000.000 $

 

246 tấn

155 tấn

 -

 

 59 giạ

 

124 giạ

 -

 

161 giạ

 -

38.480 lít

 -

 -

 

 -

 

 -

 -

 

 -

 -

 

 

6 tấn

 -

 -

 

 -

 

 15 giạ

 -

 

 -

 -

Phẩm vật

 -

 -

 

 -

 

 -

 -

 

 -

 -


 

Ngoài việc cứu trợ bằng phẩm vật, Phật Giáo Hòa Hảo còn cử phái đoàn đến vùng bất hạnh để an ủi và chia xẻ những khổ đau với những nạn nhân xấu số.

 

Cất nhà, làm đường :

 

Những nạn nhân hỏa hoạn, chiến cuộc, những người tứ cố vô thân hay những nơi cần thiết có mái nhà làm nơi tạm trú… Cũng là đối tượng của chiến dịch “mái nhà khi mưa nắng” của các cơ quan xã hội. chẩn tế. Những căn nhà tiền chế được tàng trữ tại các “kho chứa” của các ban chẩn tế toàn quốc sẽ được tập trung lại địa điểm cứu trợ theo sự điều động của Trung Tâm Chẩn Tế và hoàn thành cho nạn nhân.

 

Thời gian gần đây, Phật Giáo Hòa Hảo đã thực hiện phần công tác nầy như sau :

 

 Thời gian

 Số nhà

 Trị giá

 Nạn nhân

 Địa điểm

 4-12-1972

 

 15-4-1973

 

 28-7-1973

 

 11-1973

 

 84

 

 30

 

 14

 

 -

 2.850.000 $

 

 750.000 $

 

 500.000 $

 

 -

Chiến cuộc

 

Nhà tạm trú

 

Hỏa hoạn

 

Cứu trợ 159

 gia đình

- Xã Long Thuận, Hồng Ngự (Kiến Phong)

- Trung Tâm Huấn Luyện

Chi Lăng (Châu Đốc)

- Quận lỵ Tân Châu –

 (Châu Đốc)

- Xã Tân Thuận Trung

 (Phong Dinh)

 

Việc tu sửa các hệ thống giao thông như đường xa, cầu cống cũng được Phật Giáo Hòa Hảo lưu tâm điển hình như việc đắp lại con lộ ở liên Xã Phú An – Hòa Hảo dài 10 km dẫn về Thánh Địa. Loại công tác nầy thường được các Đoàn Y Tế Lưu Động và Biệt Đoàn Công Tác Xã Hội đảm trách.

 

Ủy lạo và đỡ đầu các đơn vị chiến đấu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa :

 

Ngoài cứu trợ, an ủi thường dân, Phật Giáo Hòa Hảo còn “chiếu cố” đến các chiến sĩ bên nầy chiến tuyến đã và đang chiến đấu cho lý tưởng của Phật Giáo Hòa Hảo : chống Cộng Sản. Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo – nhất là Hội Đồng Trị Sự Turng Ương – vào những ngày lễ trọng đại của đoàn thể thường tổ chức những cuộc ủy lạo, thăm viếng thương bệnh binh đang điều trị tại các bịnh viện mà điển hình là Tổng Y Viện Cộng Hòa (Saigon), chẳng hạn như :

 

- 1970 : Thăm viếng Tổng Y Viện Cộng Hòa, Trung Tâm Cải Huấn Chí Hòa, tặng phẩm vật trị giá 1.000.000 $

 

- 1971: Ủy lạo thương bịnh binh tại Tổng Y Viện Cộng Hòa với số tiền 400.000 $

 

- 1972 : Thăm viếng Tổng Y Viện Cộng Hòa.

 

- 1973 : Khoảng 300 Trị sự viên thăm viếng Tổng Y Viện Cộng Hòa và tặng phẩm vật.

 

Trong khi chưa có Nha Tuyên Úy (2) Hội Đồng Trị Sự Trung Ương đã tổ chức những cuộc viến thăm và ủy lạo các chiến sĩ đang chiến đấu như Tiểu Đoàn 92 Biệt Động Quân đồn trú Tống Lê Chân (Bình Long), Tiểu Đoàn 58 Biệt Động Quân tại Núi Dài (Châu Đốc) hoặc đỡ đầu bằng cách giúp gia đình binh sĩ sinh sống như trường hợp các đơn vị trên.

 

Tiếp tế thực phẩm :

 

Nhằm cung ứng nhu cầu thực phẩm cho các Trụ sở, Hội quán, Tự viện và nhất là vào các ngày Đại Lễ, Phật Giáo Hòa Hào phát động chương trình tiếp tế thực phẩm trên khắp vùng tùy theo sự đóng góp của tín đồ.

 

Các hoạt động bất thường khác :

 

Cũng được kể vào thành quả các hoạt động xã hội, các hoạt động do Ban Chẩn Tế địa phương thực hiện theo nhu cầu và hoàn cảnh như tặng không những quan tài cho tang gia nghèo, chôn cất những xác chết vô thừa nhận, cất nhà cho người bất hạnh, cô đơn, giúp đỡ một gia đình sa cơ lỡ bước, tặng áo quần cho trẻ em nghèo, dẫn nước vào những khu vực thiếu nước; và cả đến việc làm ruộng lấy lúa vào kho hầu chẩn cấp cho người bất hạnh.

 

Hoạt động có tính cách vô thường hơn cả là hoạt động của Ban Chẩn tế thuộc Tổ Đình, Ban nầy thực hiện tất cả các công tác làm tốt cho xã hội bao gồm những công trình kiến trúc, bảo vệ và trùng tu các di tích lịch sử và tôn giáo nhất là của Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật Giáo Hòa Hảo (một công tác được coi như qui mô của Ban nầy thực hiện đầu năm 1974 trên một diện tích 4.500 m2 tại Bằng Tăng (Phong Dinh) trong 48 giờ với nhân số 3.700 người để hoàn thành một nghĩa trang hoàn mỹ).

 

Tương tự, Đoàn “Thanh Niên Xã Hội” cũng mang tính cách di động và tham gia mọi công tác.

***

 

 

Chú thích : (1) Xuân Đại Đồng (1971) Xuân Từ Bi (1972) và các bảng tường trình cuối năm 1972, 1973.

Chú thích : (2) tháng 4/1974, Phật Giáo Hòa Hảo phát động cuộc tranh đấu cho nguyện vọng trong đó có việc xin thành lập Nha Tuyên Úy trong Quân đội.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn