Điều thứ ba:

01 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 27044)
Điều thứ ba:


Ta chẳng nên ăn xài chưng dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhơn nghĩa đạo lý, đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó.

 

Một khi qui y cầu đạo thì điều tối kỵ của kẻ tu hành mà giới luật hằng khuyên răn là không nên ăn xài hay chưng dọn thái quá. Đành rằng áo mặc không làm nên thầy tu nhưng với lối phục sức lòe loẹt, ăn xài huy quát, dù là tiền của mình làm ra, thì còn chi là hạnh của người lo tu tâm sửa tánh. Trong lúc lo dọn dẹp bề trong cho được xinh mà lại bề ngoài lo ăn xài chưng dọn, chẳng quá ra trái ngược đấy ư!

 

Với kẻ tự làm ra tiền còn không nên ăn xài, chưng dọn thái quá, còn nói chi đến người lo việc công, tiền do thập phương cung ứng thì lại càng không nên lợi dụng. Huống chi trong thời kỳ loạn lạc, biết bao nhiêu người cửa nát nhà tan, lang thang đói khát, đương cần sự giúp đở của mọi người mà mình lại vui chơi, sung sướng được trong cách ăn xài chưng dọn trước cảnh lầm than đau khổ của thiên hạ thì chẳng hóa ra mình nguyền rủa sự đau thương của thế nhân, mà đối với bản tâm của mình, mình cũng tỏ ra bất nhẫn, và làm giảm hạ hạnh đạo của mình chẳng ít.

 

Con người mà làm được những điều không tốt đẹp như trên, đành quên nhơn nghĩa đạo lý, chẳng qua là còn nuôi lấy tánh ích kỷ, chỉ biết lo làm lợi cho riêng mình, chẳng màng nghĩ đến kẻ khác.

 

Đức Thầy khuyên nên chừa tánh ích kỷ phải tu hạnh bố thí.

 

Trong Sám Giảng có viết:

 

Muốn trừ tham phải liệu cách nào?

Phải bố thí diệt lòng ích kỷ.

 

Khi tu được hạnh bố thí, diệt dứt lòng ích kỷ thì không còn tánh tham, xu danh trục lợi. Lợi không ham, danh không trục thì hà tất phải xu phụng kẻ giàu sang làm gì. Đến khi ấy thì ta giữ được tánh cương trực không luận giàu sang hay nghèo khó ta xem cũng giống nhau; giàu cũng chẳng cần xu mà khó cũng không phải phụ.

 

Với điều răn thứ ba, Đức Thầy muốn rèn luyện cho tín đồ những đức tánh: THANH-ĐẠM, CHƠN-CHÁNH, BỐ-THÍ, và CƯƠNG-TRỰC.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn