III. Cao Đài giáo

13 Tháng Giêng 200612:00 SA(Xem: 32686)
III. Cao Đài giáo

Cao Đài giáo là một tôn giáo lập lên do Đức Cao Đài Tiên ông và các đấng thiêng liêng xuống cơ giáng bút chỉ dạy. Đã do các điển lành giáng cơ cho nên thấu đáo máy cơ huyền của tạo hóa.       

Cũng như các Ngài trong giáo hệ Bửu- Sơn  Kỳ- Hương. Cao Đài giáo nhận cho rằng thời kỳ này là thời kỳ Hạ nguơn, thời kỳ tận diệt của nhân loại chúng sanh. Để cứu vớt một phần nào những người biết ăn năn, cải dữ về lành, các đáng thiêng liêng mới xuống cơ dạy đạo:

Thầy thương mở lượng từ bi,

Giáng trần khai hóa Tam Kỳ Hạ Nguơn.

Nay là đúng cuộc tuần hườn,

Phật Tiên giáng thế ra ơn độ người.

Chấn hưng giáo lý Đạo Trời,

Hầu toan đánh thức người đời tỉnh say.

Mục đích của Đạo Cao Đài, cũng như phái Phật Thầy là cốt thức tỉnh người đời quay đầu hướng thiện, gắng chí tu hành để một ngày kia dự Hội Long Hoa lập ra trong thời kỳ tận diệt có chọn người hiền đức hầu dựng lên cõi đời Thượng nguơn an lạc.

          Cao Đài giáo cũng quả quyết rằng rồi đây Hội Long Hoa sẽ được lập nên không dứt khuyến tu để kịp kỳ dự hội:

Đời vừa gặp lúc Hạ nguơn,

Tang điền hương hải tuần huờn vần xoay.

Thiên cơ khó nỗi tỏ bày.

May duyên mới gặp Đạo Thầy kỳ ra.

Ráng tu kịp hội “Long Hoa,”

Trễ rồi một kiếp đọa sa muôn đời.

Dầu cho vật đổi sao dời.

Tu hành cũng được Phật Trời chở che.

          Và cũng như giáo hệ Bửu- Sơn  Kỳ- Hương. Đạo Cao Đài nhận cơ tận diệt đã hầu gần, vì đã đúng luật tuần huờn đã định.

          Đức Cao Đài Tiên Ông đã giáng bút: “Vậy thì ngày nay thế giới đã đúng luật tuần huờn, Thầy đến đặng sẽ đem các con vào một thế giới khác mà cho an nghỉ hầu tầm cơ siêu xuất đến cảnh Thần Tiên. Các con chẳng nên khinh lời ấy là lời dĩ đoan, một ngày kia sẽ có”. (1)

          Cứ xem đó, giáo hệ Bửu- Sơn  Kỳ- Hương và Cao Đài giáo đồng một nhận định về lậu tuần huờn của vũ trụ, tức là cùng một quan niệm về lý Tan nguơn. Trước hết nhận thời kỳ này là thời kỳ Hạ nguơn sắp mãn để bước sang thời kỳ Thượng nguơn, sau là nhận rằng rồi đây sẽ có Hội Long Hoa lập ra để chọn người hiền đức.

          Chẳng những thế, mà ngay trong quyển “Di Lặc tôn kinh” cũng đồng một quan niệm như vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn