Vãn hồi đạo Nhân, xương minh đạo Phật

13 Tháng Giêng 200612:00 SA(Xem: 34480)
Vãn hồi đạo Nhân, xương minh đạo Phật

           Mc đích chính yếu ca Bu- Sơn  Kỳ- Hương, vi pháp môn Tu Nhân Hc Pht, có th nói là: vãn hi đo Nhân và xương minh đo Pht.

           Xét qua nhng nguyên nhân làm cho đo Nhân suy đi, ông Thanh Sĩ  có viết:

           "Trong x chúng ta, trước kia hu hết trong nước t hàng vua quan đến dân đã đu đng nht hp th lý thuyết ca Khng T là tu v nhân đo, mi người đu hc vic: Nhân, nghĩa, l ,trí, tín. Sau khi biết: Nhân, nghĩa, l Trí, tín ri, h thc hành như: tôi trung vi vua, con hiếu vi cha m v.v… dù ai cũng vy. Nhưng t sau ngày nước nhà b tr, nghĩa là t đi vua T Đc tr li đây, làn sóng văn minh phương Âu tràn vào x s, bôi xóa tt c thành tích đo nghĩa trước kia ca dân tc; t đó đo nghĩa b bôi l tt c, đi li lm thi ti bi din ra. Vì thế đo luân thường phai dn đi, cho đến ngày gi này, mc dù có nhiu chùa miu, nhiu t chc trùng hưng đo Thánh Hin, nhưng không phc hi như cũ.

           "Nếu mun luân thường đo lý không trùng hưng chn chnh được, c trong tình trng suy vong mãi thì trong xã hi không tránh khi kh hung: con giết m cha, v bi bc chng, tình anh em chia x nhau, tình bè bn không còn đãi nhau chơn tht na. Chng nhng vy thôi mà nó còn dn đến giai đon khc lit là người ăn xé người ; ch vì lòng ích k đc ác mà h tàn sát nhau rt d dàng hơn giết con vt"

           Sau khi xét qua nhng nguyên nhân suy đi, ông Thanh Sĩ, đ vãn hi đo Nhân có đ ra my l trng yếu:

           "L th nht, hưng phc ngũ luân cho thun m là làm sao cho tt c mi người trong xã hi, như làm tôi thì không bi phn, làm con thì không ng nghch, làm v thì không trái ph, gia anh em không bc ác và đi vi bn bè chng la phnh nhau. Được như thế tc là đo luân thường s khi phi làm đau lòng t tiên và không ph Thánh Hin xướng xut lý thuyết đo nhân.

           " L th hai, khc k được chơn chánh là trước khi đng ra hành x đo nhân cho được chúng ta toàn thì mình cn phi sa đi thân tâm được chơn chánh tròn vn. Cách sa đi y là phi rèn luyn cho mình  được có vic nhân, nghĩa, l trí, tín. Nếu người không lòng nhân, nghĩa, l, trí… thì hn không phi người. Điu này, Đc Huỳnh Giáo ch nói rõ: "Nếu thit người thì biết thương người ". Ngài Mnh T  thì nói: "Vô nhân, nghĩa , l, trí gi phi nhân dã". Người không lòng nhân, nghĩa, l, trí là chng phi người, mc dù h mang xác cht như người.

           "Đó là phn s ca người trai, còn gái thì luôn luôn tp tành: công, dung, ngôn, hnh. Nhng điu này mi người phi được tiêm tt gii luyn t lúc nh đến ln. Có được đc công thì vic làm khéo léo gn gh, có được đc dung thì dáng v được trang nghiêm; có được đc ngôn thì li nói được ngay tht; có được đc hnh thì mi có nhng v nhu mì và lòng t hiếu được. Người ph n gìn được bn đc y s làm gương mu cho xã hi xung quanh hc theo.

           "Tuy nhiên các vic y chưa đ, còn cn rèn luyn thêm các đc tánh có ý nghĩa tt đp khác na, nht là đng b qua mt tánh hnh tt nào mà không trau luyn và cũng không dung cha mt tánh xu nào mà không cha tránh. Nếu gái trai cùng biết cung kính các đc tánh như đã k qua thì trong gia đình được chúng ta đáo không đến d dang ti t.

           "Điu chót hết ca đo làm người là khi mình đng ra x s, mi vic đu ly l công bng và nhân đo. Không v tư v k làm lch đòn cân  nhân đo và không làm bc người trong vic phi nghĩa, nht là làm sao cho mi người đu biết trách nhim ca mình; h làm cha m có bn phn dy con cái t bé cho đến nghch ngang tàng thì mình phi chu trách nhim; làm anh ch phi km chế em út, nếu đ nó lung lăng phóng túng làm vic bi hoi thì người anh ch chu trách nhim. Các vn đ khác cũng vy, đu có tương quan nhau; cha m chu trách nhim con cái; anh ch có trách nhim em út, chng có trách nhim v; đến như thy có trách nhim trò; bn bè thì có trách nhim bênh vc nhau. Mi người đu phi biết trrách nhim như thế c.

           "Tóm li ai cũng đu biết trách nhim trong phm vi ca mình đ x s cho xong c vic nh đến vic ln, khiến t trên đến dưới đu đem li s hòa ho ln nhau, dù phong tc có suy đi cách my hay tâm trng con người có đen xu bao nhiêu cũng ln lượt ci chế li chánh đáng như trước được. Nhược bng người sng đ mà sng, ch không hiu bn phn mình đi vi: vua tôi, cha con, chng v, anh em như thế nào thì phong tc tt cũng đi li xu, còn nếu phong tc xu thì càng xu thêm. Như vy thì loài người s chìm xung thp thi không khác loài vt người ngu đn".

           Đng thi vi s vãn hi đo Nhân, đo Pht cũng cn được xương minh đ cu đ "hng người đương say gc tà thuyết và k còn lm đường vày vò b người li dng có cơ tnh thc thoát vòng trói buc ca tà sư ngoi giáo hu được gii thoát hay đến được Hi Long Hoa".

           V đim xương minh đo Pht, ông Thanh Sĩ có nêu ra bn đ mc:

 1. Duy trì chánh giáo ca Pht Thích Ca;

 2. Dt người tr li con đường lành;

 3. Khiến cho mi người được t ng;

 4. Đưa nhơn sanh đến Hi Long Hoa hay v cõi Cc lc.

            " L th nht ca cuc xương minh đo Pht là duy trì chánh giáo ca Pht Thích Ca khiến cho chúng sanh cùng được giác ng như nhau và cùng hiu được chơn lý ca Pht. Lúc nào h cũng th kính phng mi đo vô vi ca Pht và hiu lut nhơn qu báo ng mt cách rõ ràng, tránh tt c nhng thuyết có n ý làm mê tín lòng người.

              L th hai ca cuc xương minh đo Pht là dt người tr li con đường lành, bng cách dùng đ l  hay ho đ hướng dn nhng người nghe theo tà thuyết, tín ngưỡng ngoi đo, sm thc tnh tr li con đường quang minh ca T Thy đã vch sn. Nht là làm sao mi người rt b các vic ác, theo làm mi điu lành, khiến lòng ác đc ca con người được bt ln đi, tc thì ha tham tàn, lòng giết hi, s đao binh ca nhân loi dn dn nhưng li' rt hết là s cu được chúng sanh lp bt ngun sng chết đ cùng được nh nhàng siêu hóa v cõi thanh tnh an cư ca chư Pht.

             "L th ba ca cuc xương minh đo Pht là khiến cho mi người được t ng bng cách phương tin  dùng pháp quyn biến, hoc chơn thit, hoc mau hoc chm đ vch xé ra t vic mt ca s tham lam, sân n, mê, si, ái, dc, không phi là thit có mà ch do vng nim vô minh  ca mi người mà thy nó dường như có thit, tưởng ca ci là trường tn vĩnh cu thì dù nó mt mát cũng không khn m núng nao. Chúng sanh nhn hiu như thế, ri t mi người soi chiếu li bn tâm ca mình được thy nó tròn tra sáng sa như mt nht và có đ công năng đ s dng mt cách mu nhim; nó có th hiu tt c vic làm, tt c các món không b cnh bên ngoài ám nh vào mt, tai, mũi, ming mình na, khiến đu óc chng còn mê mui ri rm, vn được mt màu rng rang sáng t, phân tách được t vic mt ca s đi hay s đo đ tht hành đúng theo chơn lý. Sau hết là khiến cho mi người t tu, t ng ly mình, không có li vào s giúp đ ca k khác; vì nếu c li vào s giúp đ ca k khác mà mình không lo ly thì không khi nào đến ch gii thoát mau l được.

           "L th tư ca cuc xương minh đo Pht là đưa  nhơn sanh đến Hi Long Hoa hay v cõi Cc lc bng cách khiến mi người  quay v con đường lành và t ng bn tâm, tc nhiên đến ngày khai m Long Hoa h s được đến đó đ hu nghe li l nhim mu ca chư Pht ging gii và h s được s ban thưởng ca v vua Thánh., Nếu trong lúc tu hành, lòng h chuyên trì lc t mt cách thun thành thì h s được Đc Di Đà hin thân đến tiếp rước v cõi Cc lc hưởng ly qu an vui hơn cõi Ta bà gp bi." (1)

           Mt khi đo Nhân được vãn hi, đo Pht được xương minh, tc là mc đích ca pháp môn Tu Nhân Hc Pht đã đt.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn