Điều thứ tư:

01 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 25556)
Điều thứ tư:

Ta chẳng nên kêu Trời Đất Thánh Thần mà sai khiến hay nguyền rũa vì Thần Thánh không can phạm đến ta.

 

Đây là những tật xấu của hàng phụ nữ mà Đức Thầy khuyên nên chừa bỏ. Phụ nữ ở nước ta có cái tật hay kêu Trời kêu Phật, kêu thần, kêu Thánh, khi thì để nguyền rủa như trường hợp mời thỉnh làm chứng, thề thốt, khi thì để nguyền rủa như trường hợp trù ẻo người. Từ trong gia đình cho đến ngoài xã hôi, đâu đâu cũng nghe những lời kêu Thần réo Thánh.

 

Nhưng ta có biết đâu những lời kêu gọi Thần Thánh chẳng những tạo ra khẩu ngiệp mà còn đắc tội với những đấng thiêng liêng là những bậc siêu phàm đáng cho đời thờ phượng cung kính. Các Ngài đã dứt sạch lòng trần, siêu thoát ngoài cõi tục Phàm, không bợn chút riêng tư thì còn can phạm gì đến ta mà ta kêu gọi:

 

Đức Thầy đã chẳng than:

 

Trong gia đình chủi rủa liên miên,

Hết dương thế kêu sang Thần Thán.

Chẳng kiêng nể Phật trời thượng cảnh,

Cõi Long cung mời thỉnh tối ngày.

Đời âm u tội trạng thảm thay!

Khuyên bá tánh bá gia ráng bỏ,

Gương tổ phụ còn rơi lại đó,

Sao không theo nề nếp gia phong.

Chư Thánh Thần đâu có mất lòng,

Mà kêu réo Tây Đông Nam Bắc.

Mấy câu trên toàn là ròng rặc,

Những đàn bà khe khắt cháu con.

Kể từ nay phải giữ cho tròn,

Không chừa dứt ắt mang tai ách.

 

Mà chừa được thì chúng ta hành được hạnh chánh ngữ.Và muốn rèn luyện cho được hạnh chánh ngữ, Đức Thầy đã khuyên:

 

Lựa lời tiếng dịu dàng, trong sạch,

Khi thốt ra đoan chánh, hiền từ.

 

Vì rằng:

Dịu dàng đối trị lỗi ỷ ngôn,

Trong sách dối trị lỗi Ác khẩu,

Đoan chánh đối trị lỗi Vọng ngữ,

Hiền từ dối trị lỗi Lưỡng thiệt.

 

Khi trừ được bốn điều lỗi của miệng là ta hành được hạnh chánh ngữ.

 

Nói tóm lại với điều răn thứ tư. Đức Thầy muốn rèn luyện cho tín đồ điều CHÁNH NGỮ vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn