Điều thứ 5:

01 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 26117)
Điều thứ 5:

 Ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không sát sanh hại vật mà cúng Thần Thánh nào, vì Thần Thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiếng mà làm hết bệnh là tà Thần. Nếu ta cúng kiếng mãi như thế thì nó ăn quen sẽ nhiễu hại ta.

 

Phàm những người tu tại gia chưa có thể trường trai tuyệt sát được, tức nhiên ngoài những ngày chay lạt qui định theo Lục trai hay Thập trai, kỳ dư còn dùng đồ mặn phải sát sanh, nhưng trong những con vật nuôi nấng ta, có những con giúp ích cho ta rất nhiều, vì thế ta nên biết ơn mà không sát hại, như trâu bò giúp ta cày bừa ruộng rẫy, còn chó giữ nhà giữ cửa cho ta.

 

Hơn nữa những con vật vừa kể ;ại là loại mà phần tri giác gần với nhơn loại hơn các giống vật khác. Trên con đường tiến hóa, mấy con vật này đã đạt đến mức sắp bước qua loài người. Ta nên thương yêu và trợ trưởng nó trên bước đường tiến hóa, vì nó đã dày công giúp đời.

 

Thế nên việc sát sanh để cung ứng vào thực phẩm ta nên phân biệt loại có ích và loại không có ích. Ta không nên sát hại bừa bãi, nhứt là sát hại để cúng Thần Thánh, vì rằng:

 

Đứng Thần minh công bình trực dạ,

Đâu ăn lo đổi họa làm may.

 

Còn nếu dùng hối lộ bằng cách hưởng đồ cúng kiếng mà làm cho hết bệnh thì đó là hạng Tà Thần. Mà đã tà Thần thì không nên cúng kiếng vì “nó ăn quen sẽ nhiễu hại ta”

 

Nói tóm lại, ở điều thứ năm, Đức Thầy khuyên ta bớt sát sanh. Nếu vì sự sống mà sát vật thì cũng nên chừa những con vật đã giúp ích cho đời và nhứt là sát sanh để cúng kiếng thì không nên, vì Thần Thánh không ăn của hối, còn hạng ăn cúng kiếng là Tà Thần, mà đã Tà Thần thì cần nên lánh xa.

 

Để đối trị SÁT SANH, Đức Phật khuyên ta nên mở tánh HIẾU SANH.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn