Đúng Luật Công Minh

02 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 25015)
Đúng Luật Công Minh

 

 

CHÁNH. – Có nhiều anh em tín đồ yêu cầu Đức Thầy phát cho một cái lòng-phái có bốn chữ B.S.K.H. để sau này có dùng nó xuất trình khi đi đến hội thì Ngài có trả lời đại khái như vầy: Nếu phải có lòng-phái mới đi được đến hội thì những người không có, thế nào cũng tìm cách cướp đoạt. Như thế thì người có lòng-phái chắc chắn không đi được đến hội vì họ đã bị kẻ khác giết hại dọc đường để đoạt lòng-phái mất rồi.

 

Thần thánh đâu đợi phải xuất trình lòng-phái mới phân biệt kẻ thiện người ác; việc lựa chọn người hiền cũng chẳng căn cứ vào tấm lòng hiền đức. Luật trời bao giờ cũng thông minh không tư vị một ai.

 

TÀ. – Trái lại kẻ tà đạo thì chúng hăm dọa người đời, nếu ai không ghi tên hay qui y theo chúng thì sau này sẽ bị hại, dầu người đó thật tâm tu hành, làm lành lánh dữ cũng mặc.

 

Thần thánh đâu lại có tâm tục phàm, tư vị bè phái như thế.

 

Đức Thầy há chẳng nói:

 

Kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng,

Không cầu siêu Phật bỏ hay sao!

 

Thì đủ thấy cái luật của vũ trụ công bằng là bực nào!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn