7. Phần Nghi Lễ

28 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 22476)
7. Phần Nghi Lễ

 

Nói đến nghi lễ là nói đến cách thức áp dụng cho sự cúng bái, hành lễ ở nhà chùa theo qui tắc đã định. Lúc Đức Huỳnh Giáo Chủ nhận ngôi An Hòa tự (Chùa Thầy), Ngài có

người trông coi và dặn lại Đức Ông (Thân sinh của Ngài) những điều quan trọng cần thiết. Từ đó chùa đã được Đức Ông tổ chức những người chịu trách nhiệm về nghi lễ và hướng dẫn thiện tín hành lễ theo nghi thức của Phật Giáo Hòa Hảo.

 

Lễ bái thường hành

 

Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dạy:

 

Sớm chiều bình đẳng chớ lơi

Thường hành như vậy nhớ lời đừng sai”.

 

“Sớm với chiều gắng chí nguyện cầu

Thì sẽ được tòa chương dựa kế”.

 

Và:

 

“Sớm trưa bá tánh cần chuyên

Nghe lời dạy bảo cảnh tiên dựa kề”.

 

Do vậy, nhà chùa qui định cúng bái theo “Khóa biểu hàng tháng”:

 

- Lau tượng Phật: Ngày 13 và ngày 28 hàng tháng

 

- Gióng chuông: Ngày mùng 8 – 14 – 15 – 23 – 29 – 30

 

- Công phu thường nhựt:

 

- Buổi sáng: 3 giờ 30 phút – Buổi trưa: 11 giờ - Buổi chiều: 16 giờ 30 phút.

 

  • Sáng gióng chuông: Từ 4 giờ đến 5 giờ
  • Chiều gióng chuông từ 17 giờ đến 18 giờ.

 

(Ngày thường 8 giờ tối đóng cửa chùa)

 

Cúng Phật: Theo Đức Giáo chủ dạy “...chỉ nên cúng nước lạnh, bông hoa và nhang thôi. Nước lạnh tiêu biểu cho sự trong sạch, bông hoa tiêu biểu cho sự tinh khiết, còn nhang dùng đặng bán mùi uế trược. Ngoài ra chẳng nên cúng một món gì khác cả. Bàn thờ ông bà cúng món chi cũng đặng”.

 

Lễ Bái:

 

1- Dâng hương cầu nguyện trước ngôi Tam bảo-Chánh điện (nguyện đọc bài qui y và Tây phương ngũ nguyện).

 

2- Dâng hương cầu nguyện trước bàn thờ Cửu huyền: (nguyện đọc bài cúi kính dâng hương)

 

3- Dâng hương cầu nguyện nơi bàn Thông thiên thay vì bàn Hộ pháp trước sân chùa. (nguyện đọc bài qui Y và Tây phương ngũ nguyện).

 

Mỗi ngôi thờ khi cầu nguyện xong lạy 4 lạy – Bàn thông thiên cầu nguyện bốn hướng, mỗi hướng lạy 4 lạy.

 

4- Các ngôi thờ khác tự nguyện rồi lạy hoặc xá.

 

Tịnh niệm:

 

Khi cúng xong, ngồi bán dà thẳng lưng hướng về ngôi tam bảo niệm: Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Hay niệm: Nam Mô Tây Phương Cực lạc thế giới tm thập lục vạn ức, nhứt thập nhứt vạn, cửu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật.

 

(Niệm Phật nhiều ít tùy theo sức mình, lúc cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm).

 

Vì vậy, mỗi thời lễ bái dù ở chùa hay ở tại nhà, hành giả chỉ niệm thầm trong tâm chứ không mõ, chuông, âm thinh sắc tướng.

 

Ngày vía, Lễ, Rằm Ngươn:

 

Những ngày vía chư Phật, lễ Đạo, Rằm Ngươn, ngày 14 – 15 – 29 – 30 âl các ngôi thờ trong chùa đều trang hoàng nhang đèn, bông hoa tươm tất. Các vị có trách nhiệm quản tự thường trực tiếp khách, khai chuông, hầu hương cho thiện tín hành lễ. Những ngày này có ngâm đọc Sấm giảng Thi Văn của Đức Thầy và thuyết giảng Giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo, tại hội trường của chùa.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn