* BẢN NỘI QUI BAN QUẢN TỰ (DO BAN TRỊ SỰ THÁNH ĐỊA BIỂU QIYẾT NĂM 1974)

28 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 18422)
* BẢN NỘI QUI BAN QUẢN TỰ (DO BAN TRỊ SỰ THÁNH ĐỊA BIỂU QIYẾT NĂM 1974)

 

Chiếu theo tinh thần phiên họp ngày 15-9 năm Giáp Dần (nhằm ngày 28-10-1974) tại An Hòa Tự, gồm có: Ban Trị Sự Thánh Địa, Ban Quản Tự nhằm thảo luận và biểu quyết bản nội qui để nhân viên có những yếu tố hoạt động trong phạm vi luật lệ của nhà chùa theo yêu cầu thiết thực từ hình thức lẫn tinh thần qua phần tham khảo ý kiến được hội trường tán thành và thiệt thi các nguyên tắc như sau:

 

  • Ban Quản Tự có nhiệm vụ:

 

a) Thường xuyên lo lắng trong chùa “An Hòa Tự” và tiếp với Ban Trị Sự Thánh Địa trong ngày đại lễ 18/5, ngày 25/2, ngày 25/11, với ngày Phật Đản và ngày 12/8 vía Đức Phật Thầy Tây An viên tịch.

 

b) Ban thường vụ chịu trách nhiệm thâu xuất và ký tên các văn kiện, điều khiển các công tác, triệu tập và chủ tọa các phiên nhóm họp phúc trình lên đại diện Tổ Đình PGHH, về việc thâu xuất và các công tác kết quả hàng tháng.

 

c) Quản lý các việc trong chùa và thâu xuất theo các dự án thường chi phải hội Ban Quản Tự để thảo luận lấy ý kiến chung cuối năm phải kết toán ngân khoản.

 

  • Tinh thần trách nhiệm vác Nhân viên phụ trách:

 

1- Cố vấn: Góp ý kiến giải quyết thắc mắc, biểu quyết các vấn đề liên hệ.

 

2- Thủ Bổn: Có quyền sở hữu lãnh đạo hướng dẫn toàn ban và chịu trách nhiệm trước các hình thức sinh hoạt.

 

3- Phó Thủ Bổn: Phụ tá cho chánh thủ bổn hoặc thay thế cho ông chánh khi vắng mặt.

 

4- Kiểm soát: Quan sát tìm hiểu về các việc trong chùa và sự điều hành của ban, xem xét tập chi thu trình sự kết quả các việc cho toàn ban được biết...

 

5- Dự khuyết: Thay thế nhân viên khi vắng mặt bình thường tham dự ý kiến trong các vấn đề phát triển và hội họp.

 

6- Tri khách: Trong mấy ngày Đại Lễ, Rằm Ngươn, ngày vía lo tiếp khách ở Tây lang và ở hậu đường sắp xếp cho mấy em tiếp đãi cơm nước cho chu đáo.

 

7- Thông sự: Tiếp xúc chư thiện tín và đồng đạo bá tánh thập phương để trao đổi đạo đức.

 

8- Hương Đăng: Trách nhiệm trong chùa lo nhang đèn, bông hoa, nước cúng đầy đủ sự tinh khiết mỗi ngày, công phu 3 thời đúng theo thời dụng biểu và mấy ngày lễ hay Rằm Ngươn coi những chi khiếm khuyết cần cho Ban Quản Tự hay để mua sắm thêm.

 

9- Thường trụ: Phần Đông Lang phải sắp xếp bên trong nhưng vật dụng và bên ngoài lo cơm nước có những chi thiếu đủ báo cáo cho Ban Quản Tự biết.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn