Lời Bạt

15 Tháng Ba 201012:00 SA(Xem: 15204)
Lời Bạt

Anh có tin Đức-Thầy trở lại không?

Nếu anh tin có thì những người đang hoằng-dương giáo-lý của Ngài có lẽ còn tin hơn anh nữa, bởi họ cảm-thông và nhận thấy điều ấy rõ lắm. Họ có dại gì làm trái-nghịch với ý của Ngài để khi Ngài trở về họ phải có tội.

Anh cũng đừng sợ họ làm hoại nền đạo của Ngài được, vì một khi Ngài về thì dẫu cho chướng-ngại của họ gây ra bao lớn đi nữa cũng phải tan rã.

Hơn nữa chư Thần cùng những vị Hộ-pháp có để cho họ phá hoại nền đạo của Ngài đâu, vì Ngài đã lãnh sắc-chỉ của Phật-tổ xuống trần kia mà!

Và anh cũng tin rằng nếu họ có tham vọng thay thế Ngài thì họ cũng không thành-công được, vì tín-đồ của Ngài có để cho họ đạt đến tham-vọng ấy đâu.

Như vậy thì anh đừng có nghi lầm mà ngờ-vực chia-rẽ lẫn nhau.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn