Đtb 61: Hướng Về Thánh Địa Vùng Lên

15 Tháng Năm 200312:00 SA(Xem: 15984)
Đtb 61: Hướng Về Thánh Địa Vùng Lên
1.
HƯỚNG Tây Nam Việt lửa bừng cao,
VỀ chốn linh thiêng mạch sóng trào.
THÁNH Chúa ra đời bình trị loạn.
ĐỊA Thần ngăn súng loạn cuồng bao.
HÒA bình lố dạng vầng dương chiếu,
HẢO hiệp chung tâm thế giới chào.
VÙNG nước Bảo Giang Rồng hiện bóng.
LÊN đường tranh đấu dẹp cờ sao.


2.
Cờ sao hạ xuống thượng cờ dà
Thế giới vui mừng khúc khải ca.
Hòa Hảo muôn năm Hòa Hảo tiến,
Bửu Hương vạn tuế Bửu Hương lòa.
Trên cao chư Phật mười phương chứng,
Dưới thế toàn dân bốn biển hòa.
Thánh địa thanh bình vui hội hiệp,
Đón Thầy khắp nẻo rực đèn hoa.

3.
Đèn hoa rực chiếu Cửu Long giang,
Nào khác Bồng Lai, đúng Địa đàng!
Trăng tỏ trời thanh sông ấp mộng,
Gió gào mây chuyển nước dâng tràn.
Dòng yên Bát Nhã vài giây đến,
Sóng nhận thuyền gươm một phút tan.
Thầy dạy từ lâu lời sấm giảng,
Bồ Đề giặc tới, giặc tiêu tàn!

4.
Tiêu tàn chế độ bọn vô thần,
Phá hoại đền chùa, giết hại dân.
Tà thuyết Mác nêu trừ Phật Thánh
Chơn ngôn Thầy dạy trọng Tiên Thần.
Bao giờ Nhựt Nguyệt chung cùng lối,
Lúc đó Hữu Vô mới hiệp phần.
Còn đội trời cao còn bổn phận,
Trừ phường gian ác cứu trăm dân.

5.
Trăm dân mai mốt hưởng thanh bình,
Di Lạc đăng đàn, bậc Đế minh.
Chính sách Thương Yêu ngời nhựt nguyệt,
Chủ trương Công Chánh thấu Thiên Đình,
Nam phong trải rộng toàn nhân loại,
Việt Đạo lan tràn khắp chúng sinh.
Cộng hưởng an vui, tan khốn khổ,
Sáng chiều chuông mõ hiệp hòa kinh.

(Viết vội vào thời điểm Phật Giáo Hòa Hảo vùng lên Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh yểm trợ)

VƯƠNG THUNG
07- 2000
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn