8. Hệ Thống Tổ Chức

13 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 5957)
8. Hệ Thống Tổ Chức

Đoàn thể PGHH được quản trị bởi một hệ thống Ban Trị Sự. Các Ban Trị Sự được thiết lập từ mỗi Ấp, Xã, Quận, Tỉnh. Trên hết là một Hội Đồng Trị Sự Trung Ương. Mỗi Ấp chia làm nhiều chi hội.

Nhờ một tổ chức đi sâu vào tới hạ tầng cơ sở quần chúng, nên sự điều hành công việc được chặc chẽ, và các chỉ thị được thi hành suốt từ trung ương xuống đến các chi hội.
Nguyên tắc tổ chức và điều khiển là dân chủ tập trung, tức là:

a- Bầu Cử:

Các tín đồ bầu cử lựa chọn đại diện của mình vào các ban trị sự Ấp. Sau đó các Ấp bầu ban trị sự Xã; và các Ấp, Xã bầu ban trị sự Quận, Tỉnh. Rồi tất cả Ấp, Xã, Quận, Tỉnh bầu lên Hội Đồng Trị Sự Trung Ương.

b- Lãnh Đạo:

Nguyên tắc dân chủ tập trung làm cho các trị sự viên được bầu có tính chất đại diện bởi đã được lựa chọn theo tiêu chuẩn đạo đức, nên đương nhiên có uy tín để điều hành mọi việc. Do đó, giáo quyền, được tôn trọng theo nguyên tắc hạ cấp phục tòng thượng cấp.

Các ban trị sự gồm từ 10 đến 15 người. Hội Đồng Trị Sự Trung Ư gồm 23 người. Bên cạnh Hội Đồng Trị Sự Trung Ương có một Hội Đồng Bảo Pháp đặc trách vấn đề thi hành kỷ luật theo giới điều của Đạo. Trên hết có vị lãnh đạo tinh thần tối cao là Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ, người đã khai sáng mối Đạo.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn