* NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT:

28 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 18955)
* NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT:

 

a)- Nhiệm kỳ của BQT hai năm sẽ tổ chức lại khi bầu cử, cựu nhân viên có quyền tái cử.

 

b)- Điều kiện mỗi tháng ngày Rằm, ba mươi (30) nhân viên BQT cần có mặt để trao đổi giáo lý, riêng về Rằm tháng Giêng, tháng 7, tháng 10, những ngày Đại lễ phải có sự hiện diện đầy đủ, để phân công thường trực, cũng như các phiên họp nếu vắng mặt cần cho biết lý do trước.

 

c)- Muốn chỉnh trang hay tu bổ việc chi trong chùa phải nhóm họp đầy đủ trong ban để thảo luận dự án, khi đồng ý cần đệ trình lên Đại Diện Tổ Đình được sự chấp thuận mới thi hành.

 

d)- Giản dị hóa công việc, Ban thường vụ gồm có Thủ Bổn, Kiểm Soát, Thư Ký thay mặt cho toàn ban xử lý thường vụ.

 

đ)- Tất cả nhân viên trong BQT tình nguyện hy sinh không lãnh trỡ cấp đồng thời chịu trách nhiệm với Đại Diện Tổ Đình, vào ngày lệ mùng 8,14,15,23,29,30 phải có mặt.

 

e)- Kỷ luật những nhân viên nào vi phạm nội qui hay có những hành động sơ xuất làm tổn thương đến uy tín chung của BQT, lần thứ nhứt phê bình, lần thứ hai cảnh cáo và đến ngôi Tam Bảo Sám Hối, lần thứ ba trục xuất ra khỏi BQT và đệ trình lên Đại Diện Tổ Đình khi chấp thuận.

 

i)- Quí vị nam, nữ tu sĩ trong chùa những giờ rỗi rảnh cần xem Kinh Giảng học Giáo lý PGHH và trao đổi ý kiến đạo đức và giữ điều lệ kỷ luật theo nội qui này, nếu vi phạm cũng thi hành như nhân viên BQT vậy.

 

g)- Nhân Viên BQT cần thuộc ít nhiều Giáo lý của Đức Thầy và Tám điều răn cấm, để cố gắng giữ gìn giới luật và trau dồi tác phong đạo đức để làm gương.

 

h)- Ban Trị Sự Thánh Địa Hòa Hảo có phận sự quan tâm lo lắng ở chùa An Hòa Tự và ủng hộ vật chất lẫn tinh thần về đối ngoại nếu có, Ban Trị Sự Thánh Địa phải đảm trách cho BQT.

 

Tất cả những điều khoản trên đây do Đại hội tham khảo ý kiến và biểu quyết đương nhiên có giá trị tuyệt đối của tinh thần tự giác. Chính đó là những yếu tố duy nhứt đối với nhân viên áp dụng hiệu năng trên các phương diện thừa hành phận sự hầu biểu lộ thiện chí thiêng liêng cao cả.

 

Bản nội qui này có thỉnh ý Tổ Đình Đại Diện PGHH được chấp thuận xem như huấn từ gồm có mục phân nhiệm 10 chức vụ và 12 điều sẽ được kết hợp tế nhị vào ngày 15 tháng 9 năm Giáp Dần và in thành tập. Nội qui cấp cho nhân viên BQT để hiểu biết và thi hành.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn