HOÀI CẢM

19 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 20563)
HOÀI CẢM

 

 

Lòng thắc mắc nỗi buồn bao xiết kể

Gợi mặc sầu dường thể giấc chiêm bao

Nhắc đến đâu từng đoạn ruột héo xào

Thương cho đấng lao đao vì nghĩa vụ

Đen tâm chí hy sinh cùng vũ trụ

Có bao màn hấp thụ với phong sương

Một mảnh thân đứng vững chốn cương trường

Dùng đuốc huệ rọi đường trong nẻo tối

Mong trăm họ nhứt tâm mau cải hối

Tình yêu nhau đừng đổi phải thương nhau

Đồng thẳng chơn đường chánh bước ngay vào

Gặp cảnh biến gian lao không sờn dạ

Lợi quí báo nguyền bền gan sắt đá

Lễ chánh chơn tạc dạ vẫn tôn thờ

Dầu thân này trí siển với tài sơ

Cũng quyết phá bụi bờ leo đến chốn!

Trong cảnh đấy đã hết lời hổn độn

Mắt xem thường không lộn những vết nhơ

Nhưng riêng than phận tớ tuổi còn thơ

Cơn giông tố mong nhờ Thầy nắm dắt

Nhắt đến đây lòng con đau tợ cắt

Thương thân Thầy Nam, Bắc ở phương nào?

Vì vậy nên nằm đi đứng ra vào

Chi xiết nỗi đớn đau cùng buồn thảm!

Mong Tạo Hóa vén xong màn ảm đạm

Cho Tớ Thầy được tạm chút giải khuây

Nếu tuồng đời sắp đặt mãi như vầy

Thì tâm sự Tớ đây sầu vạn kiếp!

Đầu bái Phật cầu xin mau dẫn tiếp

Cho nhơn sanh theo kịp cảnh bình hòa

Dám lời thưa đồng đạo khắp gần xa

Ráng vững chí tầm qua câu chánh lý

Đức Thầy dạy đạo đồng tua xét nghĩ

Đừng hoang mang thối chí với ngã lòng

Dù cho Thầy cách mặt Bắc hay Đông

Ta cũng quyết một lòng toan thẳng tới

Mặc tình thế của người hay biến đổi

Thức thời kỳ đạo ngỡi sẽ chấn hưng

Khắp năm châu bốn bể được vang lừng

Giúp quốc thể phục hưng nền độc lập.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn