Đtb 62: Kỷ Niệm Ngày Đức Thầy Ra Cứu Thế Độ Đời

02 Tháng Bảy 200312:00 SA(Xem: 13668)
Đtb 62: Kỷ Niệm Ngày Đức Thầy Ra Cứu Thế Độ Đời

18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939)

HOÀI VỌNG TÔN SƯ
Hôm nay vang vọng GIẢNG THi VĂN,
Hoài vọng TÔN SƯ PHẬT GIÁNG TRẦN.
Cưu thế độ đời qua bể khổ,
Lòng thành đệ tử vẹn thâm ân.

ĐẠO
Đạo là đường sáng dẫn nhơn sanh,
Niệm chữ TỪ BI giữ tánh lành.
HỶ XẢ muôn loài dìu vạn vật,
Cư trần bất nhiễm mới tâm thanh.

PHẬT GIÁO HÒA HẢO
PHẬT truyền ĐẠO THÍCH khắp đâu đâu,
GIÁO chúng thức tâm pháp nhiệm mầu.
HÒA hợp nhơn sanh hành nghiệp thiện,
HẢO dìu bá tánh nẻo huyền sâu.

SANH DIỆT
Sanh sanh, diệt diệt, diệt rồi sanh,
Kiếp sống nhơn sanh tợ chỉ mành.
Quây lộn ta bà trong cõi khổ,
Dứt trần mới thoát khỏi vô sanh.

DUYÊN NGHIỆP
Trần gian DUYÊN NGHIỆP đã an bày,
Trả đến bao giờ hết nợ vay.
Phải trả cho xong từ lủy kiếp,
Mới là thoát khỏi bể trần ai.

THÂN TÂM
Thân tại nhơn gian, tâm tại thiền,
Tự mình giải hết nghiệp tiền khiên.
Mới mong thoát khỏi ao trần tục,
Về cõi hư vô hết não phiền.

NGUYỄN HIẾU THUẬN
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn