Đtb 61: Bản Nhận Định

16 Tháng Năm 200312:00 SA(Xem: 14941)
Đtb 61: Bản Nhận Định
BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO
2114 W. Mc FADDEN AVENUE, SANTA ANA, CA 92704-USA
http://hoahao.org , e-mail: hoahao@hoahaọorg
Điện thoại 714 557 7563

BẢN NHẬN ĐỊNH
Chỉ hai ngày sau khi Tổng-Thống George W, Bush ký bản Thương-ước Mỹ-Việt, CSVN đã vội-vã đưa Linh-mục Nguyễn-Văn-Lý ra Tòa-án Nhân Dân tại Huế, kết án 15 năm tù về hai tội danh áp đặt phá hoại đoàn-kết dân-tộc (undermining the national unity policy of the state) và vi-phạm lịnh quản-chế (defying the detention order), chưa kể 5 năm thi-hành lịnh quản-chế sau khi mãn hạn tù 15 năm. Phiên xử gấp rút ngắn-ngủi một ngàynầy không có công-chúng cũng như truyền-thông báo-chí tham dự (trừ của nhà nước CS), và cũng không có luật-sư biện-hộ cho LM Lý (dù là luật-sư nhà nước chỉ-định).
Sự-kiện nầy cho thấy CSVN vẫn tiếp-tục chính-sách thẳng tay đàn-áp tôn-giáo và cường độ thô-bạo ngày càng gia-tăng, bất-chấp công-luận trong cũng như ngoài nước, đồng-thời cũng nói lên sự chà đạp trắng-trợn những quyền tự do căn-bản của con người đã được qui định trong Bản Tuyên-Ngôn Quốc-Tế Nhân-Quyền của Liên-Hiệp-Quốc mà CSVN là hội-viên đã cam-kết tôn-trọng khi gia-nhập.
Do những nhận định trên, Ban Trị-Sự Trung-Ương Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo cực-lực:
-Phản đối và yêu-cầu CSVN hủy-bỏ bản án khắc-nghiệt độc đoán, bất-công, vô-nhân, phi-pháp của cái gọi là Tòa-án Nhân Dân Huế áp đặt lên Linh-mục Nguyễn-Văn-Lý.
Đòi hỏi CSVN trả tự do tức-khắc và vô điều-kiện Lm Nguyễn-Văn-Lý cũng như tất-cả những vị Lãnh đạo, Chức-sắc, Tín đồ của các tôn-giáo hiện đang còn bị quản-chế, giam-giữ.
-Kêu gọi toàn dân trong và ngoài nước, không phân-biệt tôn-giáo, thành-phần xã-hội, tích-cực hỗ-trợ Lm Nguyễn-Văn-Lý trong công-cuộc đấu-tranh kiên-cường chính đáng cho tự do tôn-giáo nói riêng và cho nhân-quyền nói chung tại Việt-Nam.
-Thỉnh-cầu Thượng-Viện Hoa-Kỳ sớm thông-qua Dự-Luật Nhân-Quyền Việt-Nam (VietNam Human Rights Act 2001, H.R. 2833) đã được Hạ-Viện Hoa-Kỳ thông-qua với đa-số tuyệt đối 410 /1 phiếu vào ngày 03-9-2001 vừa quạ Hơn bao giờ hết, Dự-Luật nầy cần phải thành luật càng sớm càng tốt để bắt CSVN phải tôn-trọng nhân-quyền.
Santa Ana, ngày 28 tháng 10 năm 2001
TM. BTSTƯ/GHPGHH
XLTV Hội-Trưởng
NGUYỄN-MINH-THIỆN
Bản sao kính gởi:
-Các cơ-quan Truyền-thông, Báo-chí
-Để kính nhờ phổ-biến
-Lưu
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn