Đtb 60: Tân Tổng-thống Hoa-kỳ: George W. Bush

02 Tháng Năm 200312:00 SA(Xem: 13944)
Đtb 60: Tân Tổng-thống Hoa-kỳ: George W. Bush
Nguyên Thống-Đốc Tiểu-bang Texas, George W.Bush, đã tuyên-thệ nhậm chức trong một buổi lễ truyền-thống long-trọng tổ-chức tại Điện Capitol ở thủ-đô Hoa-Thạnh-Đốn hôm 20-01-2001 và trở thành vị Tổng-Thống thứ 43 của Hoa-Kỳ. Đây là kết-quả của cuộc tổng tuyển-cử toàn quốc diễn ra vào ngày 07-11-2000, một cuộc tổng tuyển-cử gây nhiều tranh-cãi, tốn hao giấy mực và thời giờ nhứt trong lịch-sử bầu-cử của xứ Cờ Hoa.

Do khiếu-nại của phía ứng-cử-viên Đảng Dân-Chủ, đương-kim Phó Tổng-Thống Al Gore, về những sự-kiện bất-thường trong ngày đầu-phiếu, phiếu bầu ở một số quận thuộc Tiểu-bang Florida đã phải đếm đi đếm lại nhiều lần, hết bằng máy rồi bằng tay, hết phương-thức nầy đến phương-thức khác, kết-quả thay đổi từng ngày từng giờ. Florida bỗng dưng trở thành điểm nóng, có tính-cách quyết-định số-phận của hai ứng-cử-viên khiến không những dân-chúng HK mà cả thế-giới hồi-họp chú tâm theo dõi, vì ứng-cử-viên nào thắng ở đây sẽ được trọn 25 phiếu cử-tri-đoàn (electoral votes) và sẽ đắc-cử luôn.

Phải chờ đến phán-quyết tối-hậu của Tối -Cao Pháp-Viện Hoa-Kỳ (US Supreme Court), cuộc chiến pháp-lý bầu-cử kéo dài 36 ngày nầy mới thực-sự chấm dứt với kết-quả Liên-danh Bush -Cheney thắng khít-khao Liên-danh Gore-Lieberman. Có điều, mặc dù thua phiếu cử-tri toàn quốc (popular votes) trên 300.000 phiếu (Gore: 50.158.094; Bush: 49.820.518), nhưng Liên-danh Bush-Cheney lại thắng phiếu cử-tri-đoàn (Bush: 271; Gore: 267, chỉ cần 270 là thắng rồi). Đó là nhờ ông Bush thắng ở Florida, dù không nhiều, chỉ hơn có 537 phiếu thôi (Bush: 2.912.790 ; Gore: 2.912.253) nhưng lại được 25 phiếu cử-tri-đoàn quý báu, bằng vàng.

Đây là lần thứ 4 trong lịch-sử bầu-cử Hoa-Kỳ, một ứng-cử-viên thua phiếu cử-tri toàn quốc lại thắng-cử bằng phiếu cử-tri-đoàn (Thomas Jefferson 1800, Rutherford B. Hayes 1876, Benjamin Harrison 1888). Và cũng là lần thứ 2, một người con nối chí cha bước vào Tòa Bạch-Ốc. Lần trước cố TT John Quincy Adams, con của cố TT John Adams, đắc-cử năm 1824 và phục-vụ nhiệm-kỳ 1825-1829).

Trước cuộc bầu-cử, nhứt là trong thời-gian vận-động tranh-cử, nhiều người lo ngại ông Bush không có khả-năng làm Tổng-thống, điều-hành quốc-gia, thiếu kinh-nghiệm đối-ngoại,...Chính phía ông Gore củng cố-tình tung ra luận-điệu nầy để triệt-hạ uy-tín ông Bush. Với dư-luận và ấn-tượng bất-lợi đó, dĩ-nhiên Tân TT Bush sẽ gặp nhiều khó-khăn, ít ra là ở giai-đoạn đầu của nhiệm-kỳ trong việc mưu tìm đoàn-kết quốc-gia vốn bị chia rẽ trầm-trọng vì hậu-quả của cuộc bầu-cử nhiều lộn-xộn vừa qua, và tranh-thủ sự hợp-tác cần-thiết của Lưỡng-viện Quốc-Hội mà ưu-thế đa-số rất mỏng-manh (Thượng-Viện: 50 CH/50 DC; Hạ-Viện: 221 CH/212 DC) để có thể thông-qua, thực-hiện những chương-trình, kế-hoạch mà Ông đã đưa ra trong lúc tranh-cử như : cải-tổ giáo-dục, y-tế, giảm thuế, quốc-phòng,...

Hy-vọng Tổng-Thống sẽ vượt qua mọi khó-khăn thử-thách để hoàn-thành tốt đẹp nhiệm-vụ lãnh-đạo quốc-gia, đưa đất nước đến chỗ cường-thịnh.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn