Đtb 60: Pháp Luận

02 Tháng Năm 200312:00 SA(Xem: 15218)
Đtb 60: Pháp Luận
Đời biến chuyển thời kỳ nguơn hạ
Đạo tương phù ứng hóa hiệp theo.
Tựa như xe lướt qua đèo,
Phải tùy thuận nghịch phải eo phải ghình
Đủ ba nguơn quá trình phục thỉ,
Luật tuần hoàn thiên dĩ định rồi
Đó là thời Đại luân hồi,
Cả chung Thiên Địa ba ngôi tam tài.
Khắp thế gian thiên tai địa ách
Màng tang thương ngàn cách điêu linh,
Phật Tiên biết trước cảnh tình
Lâm phàm cứu vớt sanh linh độ đời.
Lừa lọc kỹ ai thời đức hạnh,
Những người nào thật tánh hiền lương.
Hiếu cha thảo mẹ kính nhường,
Sống đời Thượng cổ trăm đường lạc yên
Đời Mạt pháp Phật Tiên hoằng hóa
Đưa thoàn từ cứu cả sanh linh.
Phật Thầy xuống giảng ra kinh
Từ lâu nhắn gọi nhân sinh hồi đầu.
Ông Sư Vãi lo âu dân Việt,
Lớn tiếng kêu tha thiết độ đời.
Thương đàn con Phật cháu Trời,
Gặp hồi khổ não đổi dời điêu linh.
Rồi đến lượt Đức Huỳnh Giáo Chủ
Lâm phàm gian khuyên nhủ chúng sinh.
Nhiều lần xuống bút ra Kinh,
Cam lồ rưới mát chơn linh dắt dìu.
Lòng từ ái quá yêu sanh chúng,
Chẳng nệ công nhọc bụng độ đời
Miễn cho đời đặng vui tươi,
Cà đàn con trẻ chiều mơi an nhàn.
Bốn cuốn giảng rõ ràng ý tứ,
Dạy phép tu thứ tự lớp lang.
Phép tu hợp đúng thời gian
Tu Nhân Học Phật con đàng chánh ngay.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn