Ghpghh/ Úc Châu Phản Đối Nhà Cầm Quyền Csvn Bắt Tín Đồ Vô Tội

02 Tháng Năm 200312:00 SA(Xem: 13328)
Ghpghh/ Úc Châu Phản Đối Nhà Cầm Quyền Csvn Bắt Tín Đồ Vô Tội
Ông Nguyễn Văn Paul, Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Liên Bang Úc Châu vừa gởi Kháng Thư ngày 3 tháng 10 năm 2000, cho Nhà Cầm Quyền Việt Nam, các Cơ Quan Quốc Tế Nhân Quyền, các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước cùng Mạng Lưới PGHH trên Thế Giới.

Kháng Thư trên của 6 Ban Trị Sự tại New South Wales, Victoria, South Australia, Queenland, West Australia và ATC Úc Châu, nhằm phản đối hành vi bắt bớ và xét xử vô căn cớ những tín đồ PGHH của nhà cầm quyền địa phương tại An Giang, Việt Nam.

Kháng Thư trên đã được chuyển đến các cơ quan quốc tế nhân quyền, quốc hội Úc Châu , quốc hội và chánh phủ Hoa Kỳ, cũng như các hãng thông tấn quốc tế tại Hà Nội vào 3-10 - 2000.

Ngoài ra Ông Tăng Văn Ngô, Phó Hội Trưởng Giáo Hội PGHH/Úc Châu, đặc trách Tương Tế Xã Hội đã gởi văn thư cho các cơ quan truyền thông và đồng đạo phát động cuộc lạc quyên khắp Úc Châu, nhằm cấp thời giúp đỡ đồng bào đang bị lũ lụt nơi quê nhà.

Sau đây là nguyên văn Kháng Thư của Giáo Hội PGHH Liên Bang Úc Châu:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO ÚC CHÂU
P.O.BOX 1193 Richmond North VIC 3121
e-mail:pghoahao@hoahao-aus.org
Website http://www.hoahao-aus.org

Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
-Các Cơ Quan Nhân Quyền Quốc Tế
-Các Cơ Quan Truyền Thông trong và ngoài Việt Nam
-Mạng Lưới Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thế Giới

KHÁNG THƯ

V/v: Phản đối chống lại Hành Vi Bắt Bớ và Xét Xử Vô Căn Cớ Những Tín Đồ Phật Giáo Hòa Hảo tại An Giang, Việt Nam

Xét rằng,

Năm tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tại tỉnh An Giang, bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ và bị xử án từ một (1) đến ba (3) năm vào ngày 26 tháng Chín năm 2000, là
-Nguyễn Châu Lang
-Trương Văn Thức
-Lê Văn Nhuộm
-Trần Nguyên Hườn
-Trần Văn Bé Cao

đã hành sử một cách ôn hòa những quyền công dân của mình gồm có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến đã được tuyên bố trong Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là một trong những nước đã ký kết. Đơn thỉnh cầu Chính Phủ Việt Nam cứu xét để chấp thuận cho cử hành những ngày lễ hằng năm trọng đại của Phật Giáo Hòa Hảo đáng lẽ phải được xem như một hành động chánh đáng hơn là một tội hình sự bởi chính quyền địa phương ở Việt Nam. Như vậy khi hành động như trên nhà cầm quyền Việt Nam đã vi phạm trầm trọng những điều 17, 18, 19 và 20 của Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và Hiệp Ước Quốc Tế liên hệ đến các quyền tôn giáo và chính trị.

Xét rằng

Nhà chức quyền CSVN liên hệ đáng lẽ cho phép tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo được hưởng quy chế bảo vệ của Hiến Pháp Cộng Hòa Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam vốn bảo đảm sự thực thi ôn hòa các quyền tự do phát biểu ý kiến, chẳng hạn như viết thỉnh nguyện thư cho Chính Phủ Trung Ương Việt Nam để khiếu nại về hành động sai trái và bất công mà các viên chức địa phương đã gây nên cho họ. Như vậy bản cáo trạng áp đặt lên các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và gia đình họ rằng họ đã lạm dụng quyền tự do dân chủ, phá rối an ninh trật tự, và chống đối nhà nước thật ra chứng tỏ hành động của Chính Phủ Việt Nam trong vấn đề nầy đã mâu thuẫn với chính Hiến Pháp và Chính Sách của mình.

Xét rằng,

Sự bắt bớ và xử án vô căn cớ quả thật vi phạm chính sách mà chính phủ Việt nam đã ban hành. Ô. Lê Khả Phiêu, Bí Thư của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đã tuyên bố trong hội nghị tôn giáo tại Hà Nội ngày 22 Tháng 6 Năm 1998 rằng Đảng và Nhà Nước (ta) đã hoàn toàn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do cầu nguyện. Không có sự can thiệp vào bên trong các hoạt động thuần túy tôn giáo của bất cứ tôn giáo nào.(!)

Xét rằng,

Ban Đại Diện PGHH được Chính Quyền thừa nhận vốn được cán bộ cao cấp Mười Tôn lãnh đạo, chưa thể đại diện tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo ở Việt Nam vì sự thành lập của nó đã được xem là đi ngược nguyên tắc tự do bầu cử người đại diện cho mình trong tập thể PGHH. Điều nầy được xác định bởi sự kiện rằng Ban Đại Diện nầy đã chưa bao giờ có sáng kiến can thiệp giúp những người bị bắt và cũng không cung cấp sự giúp đỡ nào đối với thân nhân của họ, mà thay vào đó diễn một vai trò bù nhìn cho Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Xét rằng,

Những cơ quan nhân quyền và truyền thông thế giới đã nhất tề tố giác những vi phạm của giới chức liên hệ với Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tuy nhiên họ đã tỏ ra làm ngơ trước những hành hành động sai trái đó. Điều đó chứng tỏ rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam chi phối chính quyền từ trên xuống dưới và khiến họ xem thường dư luận quốc tế.


Vì những lý lẽ trên:

Chúng tôi, ký tên dưới đây đại diện cho Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Úc Châu, đồng loạt và cứng rắn tuyên bố rằng :

Cực lực lên án sự tiếp tục vi phạm quyền tự do cầu nguyện và những quyền làm người khác của Chính Phủ Việt Nam qua hành vi bắt bớ những tín đồ PGHH trên cùng với công đồng quốc tế mà chúng tôi ủng hộ cho đến khi những chiến sĩ tranh đấu cho lương tri được thả tự do;

Yêu cầu Chính Phủ Việt Nam lập tức có ngay hành động chấn chỉnh các viên chức của mình, chẳng hạn như nhanh chóng đưa những tín đồ PGHH và gia đình của họ họ trở về đời sống bình thường. Những người có trách nhiệm về những bất công phải được xét xử và các nạn nhân phải được bồi thường thỏa đáng.

Yêu cầu Chính Phủ Việt Nam hủy bỏ ngay Ban Đại Diện Quốc Doanh do Mười Tôn và mười vị đồng chí của y lãnh đạo. Chúng tôi kêu gọi quyền được lựa chọn người đại diện cho mình của tín đồ PGHH được phục hồi, cùng với quyền tái lập các cơ cấu tôn giáo của mình, và thực hiện những hoạt động tôn giáo phù hợp với đức tin của mình trong phạm vi chính sách của Chính Phủ Việt Nam, và những quyền do Hiến Pháp của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền đảm bảo.

·Sát cánh với những tổ chức quốc tế, cơ quan chính quyền và cá nhân có cùng mục tiêu hỗ trợ tín đồ PGHH và những tôn giáo khác để chấm dứt sự đàn áp và kỳ thị tôn giáo.

Nói chung chúng tôi tha thiết kêu gọi dân chúng và chính quyền khắp thế giới, Hội Đồng Liên Tôn, Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và các cơ quan quốc tế và trong nước có trách nhiệm về các vấn đề nhân quyền để hỗ trợ cho chiến dịch vận động cho tự do cá nhân, khoan dung tôn giáo, và quyền của mọi người dân Việt Nam được sống đời sống của mình trong hòa bình và thân ái.

Làm tại Melbourne, Ngày 3 Tháng 10 Năm 2000
Thay mặt cho toàn thể tín đồ PGHH và thân hữu tại Úc Châu.

Nguyễn Văn Paul

Hội Trưởng
Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Úc Châu


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn