Đtb 60: Thơ Dắt Dìu Nhau....

30 Tháng Tư 200312:00 SA(Xem: 15064)
Đtb 60: Thơ Dắt Dìu Nhau....
Chung đoàn thể xin chớ lơi đoàn kết,
Nghĩa đồng môn xin chớ lệch đồng tâm.
Dắt dìu nhau diệu lý Phật truy tầm,
Dắt dìu nhau đèn Đạo tâm rực tỏ.

Đồng đạo ơi ! Đạo , Đời đang cảnh khó,
Vượt qua truông đường ngõ phải tinh tường.
Dắt dìu nhau ta hết dạ yêu thương,
Đắt dìu nhau ta tìm đường chánh lý.

Đồng đạo ơi ! Xin chớ nên vị kỷ,
Con một Cha,xin thương nghĩ cho cùng.
Dắt dìu nhau tô điểm mái nhà chung,
Dắt dìu nhau Đạo Trung Dung quyết giữ.

Đồng đạo ơi ! Đã mang danh Phật tử,
Chữ Nhẫn Hòa xin hãy cứ cho bền.
Dắt dìu nhau Sân Hận chẳng còn tên,
Dắt dìu nhau vẹn đền ơn Thầy Tổ .

Danh cùng Lợi ấy chính là huyệt mộ,
Mê cùng Si nỗi khổ của chúng sanh.
Dắt dìu nhau ta Học Phật cho rành,
Dắt dìu nhau đường tử sanh sớm dứt.

Đồng đạo ơi ! Xin hãy mau tỉnh thức,
Trừ tà mê nhờ Nghiệp , Lực chuyển mầm.
Dắt dìu nhau mời Phật ngự nơi Tâm,
Dắt dìu nhau nẻo Thiền lâm cùng bước.

Đồng đạo ơi ! Cõi Tây phương sẽ rước,
Những lòng thành quyết cầu được về đây .
Dắt dìu nhau ta niệm Phật hằng ngày,
Dắt dìu nhau ta tiến ngay Thiên Trước.

Đồng đạo ơi ! Xin cùng nhau tạo phước ,
Sống vị tha , ô trược sẽ xa dần.
Dắt dìu nhau làm trọn nghĩa Tứ Ân .
Dắt dìu nhau góp phần vang danh Đạo.

Phan Kim Chi .

VU LAN NHỚ MẸ .


Ngày xưa tôi theo Mẹ
Đi dự lễ Vu lan
Ngôi chùa cạnh đầu làng
Phong cảnh đẹp thanh sanh....

Mẹ tôi luôn dạy bảo
Con phải thật là ngoan
Mẹ bưng mâm ngũ quả
Tôi cầm một bó nhang...

Lủi thủi đi theo Mẹ
Chợt đến cổng Tam quan
Cờ phướn treo hai hàng
Tiếng hồng chung ngân vang...

Mẹ tôi vào Chánh điện
Dâng lễ vật cầu an
Vu Lan mùa báo hiếu
Cho thân tộc họ hàng...

Cầu phụ mẫu hiện tiền
Đước phước lộc bình an
Cũng như người đã chết
Hồn siêu thoát thế gian....

Mẹ bảo tôi cầu nguyện
Giữ tròn chữ Tứ Ân:

Ân sinh thành dưỡng dục
Ân Thầy Tổ dạy răn
Ân Tổ quốc đứng đầu
Ân Tam Bảo thâm sâu....

Tôi cúi đầu vâng dạ
Nguyện nguyện chẳng sanh nghi
Nhìn lên ngôi Chánh điện
Đức Phật quá Từ Bi...

Trên đường về Mẹ hỏi
Lớn lên con làm gì ?
Chẳng biết chi để nói
Mẹ khẻ bảo rán ghi :

Chỉ đàn bướm tung tăng
Còn ong mật siêng nang
Hợp quần gây sức mạnh
Một sức mạnh vạn năng...

Sau nầy con thành danh
Ân Đạo pháp nhớ rành
Ân Quốc gia Dân tộc
Đừng để bị hư danh...

Nếu không tròn nghĩa cả
Nên an phận làm lành
Tu thân và tích đức
Giữ trọn điều nghĩa nhân...

Phá Đạo hại dân lành
Là loài quỷ sa tăng

Hôm nay trước chánh điện
Tụng kinh Vu Lan Bồn
Nguyện cầu ngôi Tam Bảo
Cho con tròn Tứ Ân.......

Trần Bửu Hạnh.

MỪNG ĐẢN SANH ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ.

Đại hạn còn làm khổ chúng sanh
Lễ tâm cầu nguyện chút lòng thành.
Đản sanh nhắc nhở lời truyền dạy
Đức độ trau dồi nguyện đấu tranh.
Ghi nhớ công ơn Huỳnh Giáo Chủ
Hòa mình chung sống với dân sanh.
Nhìn năm thanh sử còn bia tạc
Hảo ý muôn thu đã sẵn dành.

Song Vân.

XUÂN PHỤC NGUYÊN.

Xuân thành Thánh BỬU giáng Long giang.
Xuân họa Cấm SƠN hóa đền vàng.
Xuân ký định KỲ an hưng quốc,
Xuân đượm nồng HƯƠNG ngất đạo tràng.

Xuân Nam nạm NGỌC cẩn Cấm thành
Xuân hiện hiền TRUNG hiển lưu danh.
Xuân lọng hồi NIÊN tranh Long hội
Xuân Vương Phật XUẤT nối nghiệp lành.

Xuân xuất Thánh QUÂN cốt Tiên Long
Xuân vọng tiên SƯ giống Lạc Hồng.
Xuân nghinh quan TRẠNG hoàn cố quốc,
Xuân chuyển sân TRÌNH thuận biến thông.

Xuân biến thần MINH gốc Thuấn Nghiêu
Xuân thanh phúc MẠNG phục thánh triều
Xuân hiền vương TÁI nêu đại nghĩa
Xuân Hớn địa SINH thính nhạc thiều.

Xuân tác Nam THIÊN sinh nhứt nhơn,
Xuân khơi linh ĐỊA khởi cung đờn.
Xuân chí canh TÂN ơn tổ nghiệp ,
Xuân Long Vân TẠO hiệp đài sơn.

Xuân sơn thủy VIỆT thuở Tam Hoàng,
Xuân lãng du NAM dựng Văn Lang.
Xuân cơ nguyên PHỤC vang danh Hán,
Xuân Long Đình NGHIỆP chánh Minh Hoàng.

Xuân lợi trinh NGUYÊN hanh hảo hòa,
Xuân tạc đình TIỀN hóa vạn hoa.
Xuân long định QUỐC bình tứ hải,
Xuân thượng nguơn YÊN nghiệp thái hòa.

Bửu Hòa.


PHÁP LUẬN.


Đời biến chuyển thời kỳ nguơn hạ
Đạo tương phù ứng hóa hiệp theo.
Tựa như xe lướt qua đèo,
Phải tùy thuận nghịch phải eo phải ghình
Đủ ba nguơn quá trình phục thỉ,
Luật tuần hoàn thiên dĩ định rồi
Đó là thời Đại luân hồi,
Cả chung Thiên Địa ba ngôi tam tài.
Khắp thế gian thiên tai địa ách
Màng tang thương ngàn cách điêu linh,
Phật Tiên biết trước cảnh tình
Lâm phàm cứu vớt sanh linh độ đời.
Lừa lọc kỹ ai thời đức hạnh,
Những người nào thật tánh hiền lương.
Hiếu cha thảo mẹ kính nhường,
Sống đời Thượng cổ trăm đường lạc yên
Đời Mạt pháp Phật Tiên hoằng hóa
Đưa thoàn từ cứu cả sanh linh.
Phật Thầy xuống giảng ra kinh
Từ lâu nhắn gọi nhân sinh hồi đầu.
Ông Sư Vãi lo âu dân Việt,
Lớn tiếng kêu tha thiết độ đời.
Thương đàn con Phật cháu Trời,
Gặp hồi khổ não đổi dời điêu linh.
Rồi đến lượt Đức Huỳnh Giáo Chủ
Lâm phàm gian khuyên nhủ chúng sinh.
Nhiều lần xuống bút ra Kinh,
Cam lồ rưới mát chơn linh dắt dìu.
Lòng từ ái quá yêu sanh chúng,
Chẳng nệ công nhọc bụng độ đời
Miễn cho đời đặng vui tươi,
Cà đàn con trẻ chiều mơi an nhàn.
Bốn cuốn giảng rõ ràng ý tứ,
Dạy phép tu thứ tự lớp lang.
Phép tu hợp đúng thời gian
Tu Nhân Học Phật con đàng chánh ngay.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn