X. ĐỀN ĐÁP - TỨ ĐẠI TRỌNG ÂN

17 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 17176)
X. ĐỀN ĐÁP - TỨ ĐẠI TRỌNG ÂN

Đường đạo lý chớ nên chán nản, 
Hãy bền lòng tầm Phật trong tâm. 
Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, 
Phải tìm kiếm ở trong não trí.

Lời Đức Huỳnh Giáo Chủ

 

Là con người dù sinh ra và lớn lên ở bất cứ nơi đâu thì chúng ta đều phải cưu mang và đền đáp tứ đại trọng ân để đáp đền ân Tổ Tiên Cha Mẹ, ân Đất Nước, ân Tam Bảo, ân Đồng Bào và Nhân Loại, để giúp chúng ta làm tròn nhân Đạo. Với cuộc sống phải lo làm ăn để lo cho bản thân và gia đình, làm thế nào chúng ta có thể đền đáp tứ đại trọng ân trong khi chúng ta không đủ phương tiện và thời gian? Sau đây là những điều giáo hóa về tứ đại trọng ân và những phương cách để đền đáp, được Đức Huỳnh Giáo Chủ chỉ dạy, được trích nguyên văn trong quyển Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý PGHH. Xin hãy xem qua để hiểu rõ hơn về từng điề

 

ÂN TỔ TIÊN CHA MẸ

 

Ta sanh ra cõi đời được có hình hài để hoạt động từ thuở bé cho đến lúc trưởng thành, đủ trí khôn ngoan, trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy, cha mẹ ta chịu biết bao khổ nhọc; nhưng sanh ra cha mẹ là nhờ có tổ tiên; nên khi biết ơn cha mẹ, cũng có bổn phận phải biết ơn tổ tiên nữa. 

 

Muốn đền ơn cha mẹ, lúc cha mẹ còn đang sanh tiền, có dạy ta điều hay lẽ phải ta rán chăm chỉ nghe lời, chớ nên xao lãng làm phiền lòng cha mẹ. Nếu cha mẹ có làm điều gì lầm lẫn trái với nhân đạo, ta rán hết sức tìm cách khuyên lơn ngăn cản. Chẳng thế, ta cần phải lo nuôi dưỡng báo đền, lo cho cha mẹ khỏi đói rách, khỏi bệnh hoạn ốm đau, gây sự hòa hảo trong đệ huynh, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn. Rán cầu cho cha mẹ được hưởng nhiều phước thọ. Lúc cha mẹ quá vãng, hãy tu cầu cho linh hồn được siêu thăng nơi miền Phật cảnh, thoát đọa trầm luân.

 

Còn đền ơn tổ tiên, đừng làm điều gì tồi tệ, điếm nhục tông môn, nếu tổ tiên có làm điều gì sai lầm, gieo họa đau thương lại cho con cháu, ta phải quyết chí tu cầu và hy sinh đời ta làm điều đạo nghĩa, rửa nhục tổ đường.

 

ÂN ĐẤT NƯỚC

 

Sanh ra, ta phải nhờ tổ tiên cha mẹ, sống ta phải nhờ đất nước quê hương. Hưởng những tấc đất, ăn những ngọn rau, muốn cho sự sống được dễ dàng, giống nòi được truyền thụ, ta cảm thấy bổn phận phải bảo vệ đất nước khi bị kẻ xâm lăng giày đạp. Rán nâng đỡ xứ sở quê hương lúc nghiêng nghèo, và làm cho trở nên được cường thạnh. Rán cứu cấp nước nhà khi bị kẻ ngoài thống trị. Bờ cõi vững lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm

 

Hãy tùy tài tùy sức, nỗ lực hy sinh cho xứ sở. Thảng như không đủ tài lực đảm đương việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, ta phải rán tránh đừng làm việc gì sơ xuất đến nỗi làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước. Đó là ta đền ơn cho đất nước vậy.

 

ÂN TAM BẢO

 Tam Bảo là gì?- Tức là: Phật, Pháp, Tăng. 

 

Con người nhờ tổ tiên cha mẹ sanh ra nuôi dưỡng, nhờ đất nước tạo kiếp sống cho mình, ấy về phương diện vật chất. 

 

Về phương diện tinh thần, con người cần nhớ đến sự giúp đỡ của Phật, Pháp, Tăng khai mở trí óc cho sáng suốt. Phật là đấng toàn thiện, toàn mỹ, bác ái vô cùng, quyết cứu vớt sanh linh ra khỏi vòng trầm luân khổ hải. Thế nên Ngài mới truyền lại giáo pháp, tức là những lời chỉ dạy cho các chư tăng, đặng đem nền Đạo cả của Ngài ban bố khắp trần thế. Các chư tăng chẳng ai lạ hơn là các đại đệ tử của Đức Phật vậy. Bởi vì đức Phật luôn luôn chỉ dẫn và cứu vớt quần sanh thoát miền mê khổ, nên ta phải kính trọng Phật, hãy tin tưởng và tín nhiệm vào sự nghiệp cứu đời của Ngài, làm theo những điều chỉ dạy do các chư tăng cho biết. Tổ tiên ta đã hiểu rõ sự nhiệm mầu, lòng quảng ái của Phật đối với chúng sanh, đã kính trọng sùng bái Ngài, đã hành động đúng theo khuôn khổ Ngài đã dạy và đã vun trồng bồi đắp cho nền Đạo được phát triển thêm ra, xây dựng một tòa lâu đài Đạo hạnh vô thượng vô song rọi truyền mãi mãi với hậu thế. 

 

Nên bổn phận chúng ta phải noi theo chí đức của tiền nhân hầu làm sao cho trí tuệ minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt giùm những kẻ sa cơ, và nhứt là phải tiếp tục khai thông nền Đạo đức đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy.

 

ÂN ĐỒNG BÀO VÀ NHÂN LOẠI

 

Con người vừa mở mắt chào đời đã thấy mình phải nhờ đến sự giúp đỡ của những kẻ ở xung quanh và cái niên kỷ càng lớn thêm bao nhiêu, sự nhờ nhõi càng tuần tự thêm nhiều chừng ấy.

 

Ta nhờ hột cơm của họ mới sống, nhờ miếng vải của họ mới ấm thân, nhờ cửa nhà của họ mới tránh cơn phong vũ. Vui sướng, ta đồng hưởng với họ. Hoạn nạn, họ cùng chịu với ta

 

Họ và ta cũng một màu da, cũng một thứ tiếng nói. Ta và họ hợp nhau lại thì thành làm một: ấy Quốc Gia đó. Họ là ai? Tức là những người ta thường gọi bằng đồng bào vậy. 

 

Đồng bào ta và ta cùng chung một chủng tộc, cùng một nòi giống roi truyền, cùng có những trang lịch sử vẻ vang oanh liệt, cùng tương trợ lẫn nhau trong cơn nguy biến, cùng chung phận sự đào tạo một tương lai rực rỡ cho bước tiền đồ của giang san đất nước. Đồng bào ta và ta có một liên quan mật thiết không thể rời nhau, chẳng thể chia nhau và chẳng khi nào có ta mà không có đồng bào, hay có đồng bào mà không có ta. Thế nên ta phải rán giúp đỡ họ hầu đền đáp cái ơn mà ta đã thọ trong muôn một. 

 

Chẳng những thế thôi, ngoài đồng bào ta còn có thế giới, người đang cặm cụi cần lao cung cấp những điều nhu cầu cần thiết. Họ là nhân loại, là những người đang sanh sống với chúng ta trên quả địa cầu. Nếu không có nhân loại, thử hỏi dân tộc ta ra như thế nào? Ta có đủ vật liệu để dùng chăng? Ta có thể tự túc một cách đầy đủ chăng? Nói tóm lại, ta có thể lẻ loi đương đầu với những khi phong vũ nhiệt hàn với những lúc ốm đau nguy biến, giữ vững cuộc sống còn này chăng? Hẳn không vậy. Thế nên dân tộc ta phải nhờ đến Nhân loại, nghĩa là nhờ đến các dân tộc khác và phải biết ơn họ. Hãy nghĩ đến họ cũng như mình nghĩ đến mình và đồng chủng mình

 

Vả lại, cái tình từ bi bác ái của Đức Phật mà ta đã nhận thức, rất thâm huyền quảng hượt. Cái tình ấy nó không bến không bờ, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc; nó cũng không luận sang hèn và xóa bỏ hết các từng lớp đẳng cấp xã hội mà chỉ đặt vào một Nhân loại Chúng sanh. 

 

Thế ra không có lý do gì chánh đáng để vì mình hay vì đồng bào mình gây ra tai hại cho các dân tộc khác. Trái lại, hãy đặt vào họ một tư tưởng nhân hòa, một tinh thần hỉ xả và hãy tự xem mình có bổn phận giúp đỡ họ trong cơn hoạn nạn. 

 

Đối với những kẻ xuất gia quy y đầu Phật, phụ vào những ân huệ đã thọ như đã nói trên, họ còn phải trực tiếp chịu ân các đàn na thí chủ, nghĩa là những thiện nam tín nữ có hảo tâm cung cấp những vật dụng cần thiết cho họ. Họ nhờ đến hột cơm, đến miếng vải, đến thuốc men đặng sanh sống, rốt lại họ phải nhờ đến sự nuôi dưỡng hoàn toàn của những kẻ tốt lòng.

 

Với quần sanh, họ mang cái ơn rất nặng, cho nên họ phải dìu dắt sanh linh đi tầm Chân lý đặng đáp tạ tấm lòng chiếu cố của thiện tín.

 

Trích - Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý PGHH

 

Để đền đáp tứ ân, chúng ta có thể cúng lạy mỗi ngày, với tâm thành kính, nguyện cầu cho ông bà cha mẹ hiện thời được sống trường thọ để chúng ta có thể báo đáp công sanh thành dưỡng dục và cầu cho tổ tiên ông bà cha mẹ quá vãng được vãng sanh về nơi an lạc (đền đáp ÂN TỔ TIÊN CHA MẸ). Và chúng ta có thể nguyện cầu cho bá tánh vạn dân, dân tộc của chúng ta và nhân loại chúng sanh trên toàn cầu, được từ tâm bác ái giải thoát mê lầm, quay về với Đạo Pháp để có được những an vui ở cuộc sống hiện tại và giúp cho phần tâm linh về sau (đền đáp ÂN ĐỒNG BÀO VÀ NHÂN LOẠI). Trong lúc cúng lạy, chúng ta cũng nguyện cầu cho quốc gia được thinh vượng, thế giới an bình để giảm đi phần nào những sự đau khổ do nhân sanh tạo cho lẫn nhau (đền đáp ÂN ĐẤT NƯỚC). Và chúng ta có thể làm những điều phụng sự Đạo Pháp như: đem những gì học hiểu được từ Kinh sách, tu tập để hướng dẫn giúp đỡ những người khác nhìn rõ được Phật Pháp hay ấn tống Kinh sách dưới nhiều hình thức, để nền Đạo ngày càng mở rộng (đền đáp ÂN TAM BẢO).

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 Nam Mô A Di Đà Phật.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Chín 2014(Xem: 9438)
17 Tháng Giêng 2012(Xem: 19469)
08 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 20797)