NGÀY TẾT: Thơ Đức Thầy viết

31 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 14498)
NGÀY TẾT: Thơ Đức Thầy viết
mong_mot_tet_hoi_quan_pghh_nam_california_2014_03-large-content


NGÀY TẾT

Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm Tân Tỵ 1941

 *

Tháng lụn ngày qua năm đã tàn,

Trẻ già nô-nức đón xuân sang.

Chờ coi năm mới hên hay chẳng?

Chóng đạt công-danh kẻo muộn-màng.

 *

Ngày Tết đến rồi các bạn ơi,

Tổ-Tiên truyền lại mấy ngàn đời;

Ước ao xuân mới bằng xuân cũ,

Thanh-bạch tâm hồn cuộc thảnh-thơi.

 *

Nầy hỡi chúa xuân ta rán chờ,

Khỏi ngày thảm lệ buổi nguy cơ.

Pháo tan xác pháo rền rang nhỉ,

Khói bốc đường mây án mịt-mờ.

 *

Thời giờ kinh hãi sẽ đi qua,

Thế-giới trì xong cuộc thái hòa.

Chừng ấy chúa Xuân thêm tráng lệ,

Huy-hoàng tục cổ của ông cha.

 

 *

Thiên hạ đua nhau rằng mới mới,

Lòng ta nào thấy mới chi đâu.

Lao xao phố chợ hoành đôi tấm,

Rộn-rịp cửa nhà liễn mấy câu.

Lũ trẻ cười reo pha tiếng pháo,

Cụ già đùa chuyện lẫn năm châu.

Nào dè xuân ấy là xuân gượng,

Của buổi loạn-ly gợi thảm sầu.

 *

Lốp-bốp pháo chi nổ quá ồn,

Khắp cùng thành-thị khắp hương-thôn.

Người dư của-cải tiêu xa-xí,

Kẻ thiếu tiền-nong nợ mắc dồn.

Ba bữa cờ trương còn hớn-hở,

Bảy ngày nêu hạ hết lo nôn.

Thì ra năm mới như năm cũ,

Cảnh khó dân đen vẫn tự tồn.

 

 (Chép theo bản chánh do Đức Ông giữ)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 22176)
Hởi tất cả thiện nam tín nữ! Trước khi các người quy y Phật-pháp, ai ai cũng có lời nguyện cải hối ăn-năn làm lành lánh dữ, theo dõi mục đích từ-bi bác-ái của chư Phật. Thầy nhận thấy có nhiều người thành tâm làm điều phải mà cũng có một ít kẻ tu hành giả dối, lợi dụng nền tôn-giáo gạt lường bổn-đạo mà lấy tiền để sống hoặc nói nhiều điều mộng huyễn sai lạc sự tín-ngưởng chơn-chánh.