TẾT Ở CHIẾN-KHU

31 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 13662)
TẾT Ở CHIẾN-KHU

mong_mot_tet_hoi_quan_pghh_nam_california_2014_13-large-content

Đồng đạo Phan Thanh Lâm ngâm bài Tết ở Chiến Khu ngày mồng 1 Tết 2014
TẾT Ở CHIẾN-KHU

Đức Huỳnh Giáo Chủ viết tại Bình-Hòa (Chợlớn) ngày 2-1 Đinh-Hợi (1947)

*

Tặng bạn ngày xuân chén rượu nồng,

Uống rồi vùng-vẫy khắp Tây-Đông.

Đem nguồn sống mới cho nhơn loại,

Để tiến, tiến lên cõi đại-đồng.

*

Rượu xuân càng nhắp càng say,

Gió xuân càng thổi thì tài càng tăng.

*

Ngày tết năm nay ở chiến-khu,

Bưng-biền gió lốc tiếng vi-vu.

Xa xa súng nổ thay trừ-tịch,

Dân Việt còn mang nặng mối thù.

*

Mối thù nô-lệ trả chưa xong,

Pháp-tặc còn trêu giống Lạc-Hồng.

Dùng thói dã-man mưu thống-trị,

Thì ta quyết chiến dễ nào không!

*

Dễ nào không dám gắng hy-sinh,

Giữ vững non sông đất nước mình.

Tự lập nghìn xưa gương chói rạng,

Anh-hùng khởi xuất chốn dân-binh.

*

Dân-binh Nam-Việt mấy ai bì?

Không súng tầm-vông cũng vác đi.

Xông lướt trận tiền ngăn giặc mạnh,

Liều thân cứu nước lúc lâm nguy.

*

Nước lúc lâm nguy há đứng nhìn,

Lòng mang Đại-Nghĩa dễ thân khinh.

Máu đào xương trắng phơi đầy nội,

Quyết đổi tự-do mới thoả tình.

*

Thỏa tình được sống dưới trời Đông,

Tổ phụ ngày xưa rất đẹp lòng.

Nhìn thấy cháu con không thẹn mặt,

Từ đây non nước thoát nguy vong.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 21886)
Hởi tất cả thiện nam tín nữ! Trước khi các người quy y Phật-pháp, ai ai cũng có lời nguyện cải hối ăn-năn làm lành lánh dữ, theo dõi mục đích từ-bi bác-ái của chư Phật. Thầy nhận thấy có nhiều người thành tâm làm điều phải mà cũng có một ít kẻ tu hành giả dối, lợi dụng nền tôn-giáo gạt lường bổn-đạo mà lấy tiền để sống hoặc nói nhiều điều mộng huyễn sai lạc sự tín-ngưởng chơn-chánh.