Một Chút Nhận Định

28 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 15224)
Một Chút Nhận Định

Để bước sang phần phiên âm bổn Sấm Truyền của tông phái Phật Thầy, thiết tưởng những ai là hàng tu học theo truyền thống BSKH của Đức Phật Thầy và PGHH của Đức Huỳnh Giáo Chủ đều nên chú ý đến những lời khuyến giáo và những điều nhắn nhở sau đây của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Bởi vì theo Ngài trong Kệ dân, thì là: “lời của Người Di Tịch Núi Sam, chở chẳng phải bày điều huyễn hoặc”.

 

Những lời khuyến giáo đó là:

 

Những Sấm truyền Xưa của Phật Thầy,

Dân ráng kiếm mà truy thì biết.

Xưa để lại nhiều câu thảm thiết,

Mà nào ai có biết để lòng!

Chuyện thiên cơ nói rất não nồng,

Câu hữu lý bá tòng khó sánh.

 (Giác mê tâm kệ)

 

Và những lời nhắn nhở cần ghi tạc:

 

Lời khuyên Xưa cũng một lần,

Nay mượn xác trần xuống bút ra cơ,

 (Sám Giảng quyển ba)

 

Bữa xưa giảng kệ một nang,

Bởi vì ta mắc dời thoàn cảnh xa.

 (Thiên lý ca)

 

Khi Xưa ta cũng làm thơ,

Mà đời trần hạ làm ngơ ít nhìn!

 (Sám Giảng quyển ba)

 

Còn một điều nữa tưởng cũng nên đề cập là đối với một tác phẩm tôn giáo, chúng tôi dụng ý không làm công việc phân tích và phê bình như đối với công việc khảo luận một tác phẩm văn chương. Bởi vì, trong tác phẩm tôn giáo, phần quan trọng là tính chất mặc khải, được sùng tín như một khai thị thiêng liêng, trong đó thường hàm súc những ý tưởng u vi, những lời lẽ pha lẫn thực hư hư thực, tóm lại là những cao từ ẩn ngữ, ý tại ngôn ngoại, không giống như các tác phẩm văn chương lịch sử thường lệ.

 

Mặc dù vậy, chúng ta cũng nhận thấy cần phớt qua rằng, trừ những chỗ chép sai mà chúng tôi không hề dám tự tiện sửa đổi một chút gì, bổn Sấm Truyền có một hình thức văn chương độc đáo so với các tác phẩm tôn giáo trong tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương kể từ Cửu khúc kiểng tiên trở về trước. Nếu kinh Giác mê phảng phất đầy hương hoa thoát tục thì phẩm Sấm Truyền cũng ngào ngạt những thi vị thần tiên. Còn về nội dung thì:

 

- Triết thuyết rất cao siêu huyền diệu.

 

- Nhân sinh quan thích thực, phù hợp với thời kỳ mạt pháp hạ ngươn.

 

- Nhiều tiên tri ứng nghiệm với thực tế thời cuộc.

 

- Khuyến giáo tu hành rất gấp rút thiết tha.

 

Thật quả như lời của Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo dặn dò mà chúng ta đã thấy:

 

Xưa để lại nhiều câu thảm thiết,

Mà nào ai có biết để lòng!

 

Và:

 

Chuyện thiên cơ nói rất não nồng,

Câu hữu lý bá tòng khó sánh.

 

Dù sao, đây chỉ là một chút nhận định. Dám mong độc giả “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Hãy tự mình làm ngọn đèn soi sáng cho mình. Hãy tự mình làm chỗ nương cậy cho tự chính mình”, để chúng ta cùng đồng đi sâu vào chân lý tuyệt diệu của đạo!

 

Kiểm bài ngày 9-2-2012

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn