A- PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG.

16 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 21317)
A- PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG.

Để thực hiện khảo luận, chúng tôi đã phải áp dụng những phương pháp khác nhau tùy theo vấn đề mà đại để có hai phần sau đây:

 

 (*) Riêng Chương I, chúng tôi lần lượt:

 

 Trước hết là việc thu thập và sử dụng tất cả các tài liệu viết, ghi chép, các báo cáo, tờ trình, văn kiện tổ chức, văn kiện pháp lý… Việc kiểm chứng xuất xứ và so sánh tài liệu để tìm những dữ kiện xác tín nhứt cũng được áp dụng trong giai đoạn nầy.

 Kế tiếp chúng tôi tạm thời đặt giả thuyết, hoặc trình bày cơ cấu dựa theo tài liệu vừa chọn lọc.

 

 Cuối cùng, để kiểm chứng phần quảng diễn ở giai đọan II, chúng tôi lại phải đi phỏng vấn tất cả các nhân vật liên hệ để được nghe kể lại, hoặc trình bày về sự tổ chức… và quan sát tại chỗ những chứng tích, sự kiện theo dõi những hình ảnh, họat động liên hệ hầu xác nhận, bác bỏ hay điều chỉnh giả thuyết.

 

 (*) Các Chương còn lại của Tiểu Luận nặng về mô tả, nhận định nên đã đòi hỏi chúng tôi một sự cố gắng, di chuyển nhiều hơn… và một phương pháp ba giai đoạn cũng được đem ra áp dụng.

 

 Giai đọan đầu rất khó khăn và phức tạp: sưu tầm tất cả các tài liệu có trên giấy tờ; thảo luận để ghi nhận ở những người có kinh nghiệm về Phật Giáo Hòa Hảo; quan sát tất cả sinh hoạt và phỏng vấn những người liên hệ, đồng thời chọn vùng ảnh hưởng mạnh nhất của Phật Giáo Hòa Hảo để nghiên cứu tường tận. Tất cả những dữ kiện sẽ được tập trung hầu cung ứng cho giai đọan II.

 

 Tiếp theo là giai đoạn mô tả và nhận định mà “mô tả đối chiếu” giữa các sự kiện thực tại và tài liệu lịch sử, giữa các khối khác nhau và giữa các không và thời gian khác nhau… được chúng tôi áp dụng.

 

 Sau hết, chúng tôi lại kiểm chứng và đúc kết bằng cách gởi bảng câu hỏi tỉ mỉ, bảng điều tra đến nhiều thành phần đối tượng… kể cá các nhân vật “vô tư” về đoàn thể… để được trả lời bằng thư, hoặc đích thân chúng tôi đến ghi nhận… hầu một lần nữa xác nhận những gì đã trình bày ở giai đoạn trên.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn