2.) Ân Tam Bảo

02 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 24269)
2.) Ân Tam Bảo


 

Phận sự của con đối với công ơn cha mẹ là đấng sanh thành tạo nên phần thể xác còn như thế; đến như phận sự của môn đệ đối Thầy Tổ là đấng đào tạo nên tinh thần cũng phải đền đáp tương đương. Ngoài phận sự cúng dường tin kính chúng ta còn “phải noi theo chí đức của tiền nhân hầu làm cho trí tuện minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt giùm kẻ sơ cơ và nhứt là phải tiếp tục khai thông nền Đạo đức đặng cái tinh thần từ bi bác ái được giao rài khắp nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của đức Phật và của tiền nhân để lại và không đắc tội với kẻ đời sau vậy”.

 

Điều quan trọng thứ hai là bổn phận làm người cần phải thi thiết là điều Nghĩa tức nghĩa vụ đối với nhân quần xã hội, đại khái có thể phân làm hai thứ: Nghĩa vụ đối với Đất nước và Nghĩa vụ đối với Đất nước và Nghĩa vụ đối với Đồng Bào và Nhân loại.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn