Mẩu chuyện số 31 - TU QUANH VÀ TU TẮT

23 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 42686)
Mẩu chuyện số 31 - TU QUANH VÀ TU TẮT

L

úc Đức Thầy bị thực dân Pháp an trí tại làng Nhơn Nghĩa, Cần Thơ, thì sự lui tới của các tín đồ đã gặp nhiều trở ngại. Tuy vậy có một số xả thân mộ đạo hằng len lỏi đến thăm.

Ông Hai Huê và ông Ba Ngà là hai trong những người mộ đạo kể trên, đã chèo thuyền từ Phú An, Tân Châu đến Nhơn Nghĩa để thăm Thầy. Trên đường đi hai ông đã đồng ý với nhau, là khi đến nơi, ông Ngà sẽ xin phép Đức Thầy cho ông được ở lại để hầu hạ Ngài, còn ông Huê sẽ chèo ghe về một mình.

Khi đến nhà ông Hương Bộ Thạnh, nơi Đức Thầy tạm trú, sau 24 giờ thăm viếng và nghe lời huấn dụ, ông Ba Ngà trình với Đức Thầy ý định ở lại hầu hạ Ngài. Đức Thầy không nói gì, đôi mắt từ bi nhìn ông Ngà với vẻ cảm động, rồi Ngài đi thẳng vào phòng. Lúc sau trở ra, Ngài trao cho ông Ngà 7 đồng bạc và nói:

-Ông muốn tu về cất cốc ở sau nhà mà tu, và đây là 7 đồng bạc, ông hãy cầm lấy đi đường.

Ông Ngà do dự không muốn lấy, thưa rằng:

-Con đi ghe không tốn tiền.

Đức Thầy bảo:

-Thầy cho thì phải nhận, rồi sẽ rõ!

Khi về đến Tổ Đình Hòa Hảo thì ông Ba Ngà lâm bịnh, ông Hai Huê phải chèo một mình về Phú An báo cho thân thuộc ông Ngà hay. Hôm sau ông Ngà được người nhà mướn xe ngựa đến Tổ Đình chở về nhà.

Đúng bảy ngày từ hôm giã biệt Đức Thầy thì ông Ngà bỏ xác. Mộ phần chôn cất phía sau nhà ông, dưới một túp nhà mồ theo phong tục thời đó, cất để che mưa che nắng cho người chết. Chín hôm sau nữa ông Hai Huê đến Xà No báo tin cho Đức Thầy hay, nhưng ông chưa kịp nói thì Đức Thầy đã bảo:

-Kiếp sống của ông Ba Ngà chỉ có bấy nhiêu đó thôi!

Ông Hai Huê thực thà bạch với Đức Thầy rằng:

-Không biết ông Ba ngà chết như vậy mà linh hồn có được an ổn để tu hành không?

Đức Thầy đáp:

-Thầy đã độ cho ông Ngà, nhưng đó chỉ là tu quanh vì ông Ngà mới vừa biết đạo kế thì bỏ xác.

Ông Hai Huê liền hỏi tới:

-Bạch Thầy thế nào là tu tắt?

Đức Thầy giảng cho ông Hai Huê nghe:

-Nếu còn xác thịt, vừa lo làm ăn, vừa lo tu hiền, để tự mình sửa mình, độ người, khiến họ với mình đồng tu, thì đó là tu tắt.

Ông Hai Huê lãnh hội được tâm pháp của Đức Thầy. Từ đó ông vừa làm để sống, vừa nổ lực hoằng Pháp, hành thiện.

Thuật theo lời ông Nguyễn văn Đô.

PHẦN NHẬN XÉT:

Ông Ba Ngà là một môn đồ có duyên với Đức Thầy nên mới được gặp Thầy và sớm qui y. Tuy rất thương đệ tử, nhưng Thầy chỉ cho 7 đồng bạc để báo cho ông biết là ông chỉ sống có 7 ngày nữa mà thôi. Thầy cho biết Ngài đã độ linh hồn ông, nhưng đó là tu quanh, vì người chết chỉ tu bằng tâm linh, nên không thể làm được việc lợi tha như người có thể xác.

Đạo Phật Giáo Hòa Hảo là đạo nhập thế, là một nền đạo vị nhân sanh, thế nên giáo lý của Ngài luôn chú trọng đến sự tế nhân lợi vật, như Ngài đã từng phán dạy. Cách tu hành đúng theo nghĩa xác thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tín cao cả, và thực hành trên thực tế, bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh, thì đó là thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Những điều nầy người chết không thể làm được. Nếu người có thân xác mà làm đúng theo lối Đại Thừa của Ngài chỉ giáo thì còn có sự cao quí nào hơn. Phúc duyên thay cho chúng ta, vừa uống được suối Ma Ha, lại vừa được có thân xác vẹn toàn, như đèn đã có sẵn dầu tiêm, chỉ chờ đốt lên là sáng tỏ.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn