NỘI DUNG

21 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 42140)
NỘI DUNG
Quyển “Kệ Dân của Người Khùng”, Đức Thầy vạch rõ máy huyền cơ cho dân chúng biết những tai ách sắp xảy ra: nào sưu thuế nặng nề, chiến tranh chết chóc; nào nghèo khổ đói cơm, thiếu thuốc. Để rồi Ngài kêu gọi bá tánh sớm tỉnh ngộ tu hành, tránh họa diệt vong của ngày tận thế. Đồng thời Ngài cải sửa những sự sai lầm do Thần Tú và số người tu lạc chân lý bày ra trong Đạo Phật, như âm thinh sắc tướng, mê tín dị đoan v.v…Ngài cũng khuyên mọi người hành đúng theo chánh pháp vô vi của Đức Thích Ca tự nghìn xưa, hầu trực kiến Phật tâm tỏ ngộ chân tánh hoặc chuyên tâm niệm Phật làm lành để được vãng sanh về Cực Lạc, thoát cảnh luân hồi sanh tử
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn