II. Phái Bửu Sơn Kỳ Hương

13 Tháng Giêng 200612:00 SA(Xem: 33499)
II. Phái Bửu Sơn Kỳ Hương

Có thể nói Đức Phật Thầy Tây An, vị sáng lập ra giáo hệ Bửu- Sơn  Kỳ- Hương là người thứ nhứt đã báo hiệu và đánh thức người đời rằng thời kỳ Hạ nguơn sắp mãn để bước sang thời kỳ thượng nguơn, tức là thời kỳ Đức Phật Di Lặc hạ sanh lập lên Hội Long Hoa như Ngài cho biết:

Hạ nguơn đã cận người ôi !

Nay cho giáng bút đề thôi coi đời.

          Lời báo hiệu này, Đức Phật Thầy thốt ra trên một năm nay. Ta không phải lấy làm ngạc nhiên về lời báo hiệu của Ngài, là bởi Ngài thấu rõ cơ huyền. Sự giáng lâm của Ngài là cả một sự kỳ bí làm cho mọi người phải kinh ngạc. Ngài không từng tu học, thế mà hoát nhiên tỏ ngộ, không khác trường hợp của Đức Lục tổ Huệ Năng. Ngoài những huyền diệu cứu độ chúng sanh, Ngài còn khai thị pháp môn Tu Nhân Học Phật là một pháp môn thích hợp với trình độ cơ cảm của chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp. Ngài mở cơ phổ độ và khuyên hóa nhân dân mau kiếp tu hành cho kịp kỳ dự Hội Long Hoa. chầu Đức Di Lặc.

          Danh từ Hội Long Hoa được quảng bá trong dân chúng là bắt đầu từ đó.

          Sau Đức Phật Thầy Tây An, còn có các Ngài tiên giác trong giáo hệ Bửu- Sơn  Kỳ- Hương tiếp tục, cũng không dứt nói đến Hội Long Hoa, cho biết rõ những biến thiên sẽ xảy ra thế nào trong những ngày lập hội

          nhận định về thời kỳ Hạ nguơn, ông Sư Vãi Bán khoai có viết:

Hạ nguơn giáp tý đầu tiên,

Gẫm trong thiên hạ không yên chỗ nào.

          Hoặc là:

Hạ nguơn giáp tý bằng nay,

Cơ trời đã khiến lập đời Thượng lai.

          Về Hội Long Hoa, ông có viết:

Bởi trần lỗi quá muôn phần,

Cho nên lập Hội Long Hoa chọn người.

Hiền từ thì đặng thảnh thơi,

Nghinh ngang khó trốn lưới trời bớ dân !

          Và ông quả quyết:

Trẻ già đừng có nghi ngờ,

Việc đời ngó thấy bây giờ tới đây.

          Gần đây Đức Huỳnh giáo chủ, cũng là một bực hoát nhiên tỏ ngộ, không học mà thông có cho biết về đời Hạ nguơn không khác gì các bực Tiên.

Hạ nguơn nay đã hết đời,

Phong ba biến chuyển đổi dời gia cang.

          Với Đức Phật Thầy Tây An và ông Sư Vãi Bán khoai thì thời kỳ Hạ nguơn chỉ mới bắt đầu, đến Đức Huỳnh giáo chủ thì Ngài lại cho biết thời kỳ ấy đã hết.

          Thế nên Ngài nói quyết;

Đời Nguơn hạ ngày nay mỏng mẻo,

Khuyên thế trần hãy ráng kiêng dè.

          Về Hội Long Hoa, Ngài còn nói rõ hơn nữa, Ngài cho biết đó là một trường thi để tuyển chọn người hiền đức.

Lập rồi cái Hội Long Hoa ,

Đặng coi hiền đức được là bao nhiêu.

Gian tà hồn xác cũng tiêu,

Thảm thương bá tánh chín chiều quặn đau.

          Nói tóm lại, các Ngài tiên giáo trong giáo hệ Bửu- Sơn  Kỳ- Hương đều quả quyết rằng đời mạt hạ đã sắp mãn và Hội Long Hoa chắc chắn sẽ được lập một ngày gần đây.

          Những điều thuyết giáo này còn được Cao đài giáo xác nhận.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn